Ήρθε η εποχή να αλλάξουμε πολλά! Ας δώσουμε πάσα σε αυτές τις αλλαγές!

Η ομιλία μου, ως υποψήφιος για την θέση του Προέδρου στις Αρχαιρεσίες της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής στις 28 Ιουνίου 2021.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι καλησπέρα σας.

Είναι αλήθεια πως το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά, μια πολύ σημαντική δημόσια συζήτηση για την λειτουργία της ομοσπονδίας μας και κατ’ επέκταση και για αρκετά θέματα που αγγίζουν και την λειτουργία των ενώσεων.

Έτσι έχω την εντύπωση πως δεν χρειάζεται να αναλυθούν, αυτονόητα πράγματα για την διαφάνεια, για την συμμετοχή και για την τήρηση κανόνων καλής διακυβέρνησης, που θα πρέπει επιτέλους να εφαρμοστούν και στην ένωσή μας.

Θα πρέπει όμως να επισημανθεί, πως η δημόσια αυτή συζήτηση δεν περιέχει οικονομικά, διοικητικά, και αθλητικά δεδομένα, για την ανυπαρξία των οποίων όμως ευθύνονται αποκλειστικά οι νυν διοικήσεις της ένωσης και της ομοσπονδίας.

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Η μεγαλύτερη ένωση της Ελλάδας έχει άμεση ανάγκη από μια σύγχρονη λειτουργία. Από μια σύγχρονη διοίκηση, με οικονομική, οργανωτική και διαχειριστική διαφάνεια, με όσο το δυνατό λιγότερες οικονομικές επιβαρύνσεις στους συλλόγους της, με ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών και των επικοινωνιών, με έμφαση στο αναπτυξιακό μοντέλο των ομάδων της, με συμμετοχή όλων στις διαδικασίες των αποφάσεων, έχοντας όμως πάντα μια εποικοδομητική και ξεκάθαρη συνεργασία με την ομοσπονδία μας.

Σε μία τέτοια  σύγχρονη διοίκηση της ένωσής μας, είναι προφανές πως όλα τα σωματεία θα πρέπει να γνωρίζουν  τον προϋπολογισμό της ένωσης.

Έναν προϋπολογισμό που σύμφωνα και με τον αθλητικό νόμο θα πρέπει να τον εγκρίνουν τα σωματεία κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευσή της Ένωσης, ενώ  στην συνέχεια να τον εγκρίνει και η ίδια η ομοσπονδία. Και φυσικά αυτός ο προϋπολογισμός να τηρείται αυστηρά και από τους δύο.

Έναν προϋπολογισμό με στρατηγικό σχεδιασμό και με ξεκάθαρους στόχους:

Με ρεαλιστικούς στόχους, όπως η υποστήριξη των σωματείων με νομικές και διαχειριστικές συμβουλές, με επιμορφώσεις, με εκπαιδευτικές δράσεις ακόμα και με συνδιοργανώσεις.

Με εφικτούς στόχους, όπως η όσο το δυνατό λιγότερες οικονομικές επιβαρύνσεις στα σωματεία για την διοργάνωση των πρωταθλημάτων.

Με εφαρμόσιμους στόχους, όπως η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή με συγκεκριμένη εξοικονόμηση πόρων για τα σωματεία και την ένωση, με την χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας, οι οποίες τυγχάνουν να έχουν και μικρό οικονομικό κόστος.

Με συγκεκριμένους στόχους, όπως η αύξηση του αριθμού των ενεργών καλαθοσφαιριστριών και καλαθοσφαιριστών όλων των ηλικιών, και των δύο φύλων και των δύο αγωνισμάτων 5Χ5 και  3Χ3. Και τονίζω, όλων των ηλικιών, και των δύο φύλων και των δύο αγωνισμάτων.

Σε μια σύγχρονη διοίκηση όλα τα σωματεία θα πρέπει να γνωρίζουν εξ αρχής και κάθε στιγμή την οργανωτική δομή της ένωσης, με τις αρμοδιότητες του καθενός και φυσικά όλο το προσωπικό και όποιον άλλον παρέχει υπηρεσίες με οποιοδήποτε τρόπο αμοιβής.

Σε μια σύγχρονη διοίκηση όλα τα σωματεία της ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν αναλυτικά και κάθε στιγμή, κάθε έσοδο και κάθε έξοδο, καθώς και το ποιος και γιατί αποφάσισε για αυτά.

Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν, ας κρίνει κάθε σωματείο όπως αυτό επιθυμεί, τον σημερινό διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

Αγαπητοί εθελόντριες και εθελοντές παράγοντες των σωματείων της ΕΣΚΑ,

Ήρθε η εποχή να αλλάξουμε πολλά.

Και πρώτα από όλα το απαρχαιωμένο καταστατικό μας από το 2005. Στην συνέχεια να  συζητήσουμε, να συντάξουμε και να εφαρμόσουμε για πρώτη φορά σύγχρονους κανονισμούς λειτουργίας  και κώδικες δεοντολογίας, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επιλύοντας έτσι χρόνια προβλήματα που έχουν δημιουργήσει περιβάλλοντα υπανάπτυξης του αγαπημένου μας αθλήματος.

Ήρθε η εποχή να συσταθούν επιτροπές για διάφορα θέματα και ζητήματα που πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστούν.

Επιτροπές στις οποίες θα συμμετάσχουν όσο το δυνατό περισσότεροι εκπρόσωποι των σωματείων, χωρίς στεγανά και αποκλεισμούς, πραγματοποιώντας αποτελεσματικές τηλεδιασκέψεις, συζητήσεις, προτάσεις και τελικά αποφάσεις.

Ήρθε η εποχή για την ένωσή μας να αναρτεί στην ιστοσελίδα της όλες τις προσκλήσεις και τα πρακτικά των αποφάσεων των Επιτροπών, των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων, μαζί με όλα τα οικονομικά στοιχεία τους.

Είναι ανάγκη επίσης, να αναδείξει η ένωση μας όλες τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης  των σωματείων της για διάφορα κοινωνικά ζητήματα, με την παροχή της αιγίδας της αλλά και την δημιουργία πλατφόρμας  καλών πρακτικών.

Είναι ανάγκη η ίδια η ένωση να συνεργαστεί με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για πολλά σημαντικά κοινωνικά θέματα, τα οποία πρέπει όλοι μας να αντιμετωπίσουμε μέσα στους αθλητικούς καλαθοσφαιρικούς χώρους.

Ήρθε η εποχή να διεκδικήσουμε αλλά  και να συνεργαστούμε με τους κρατικούς φορείς για την αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, διοργανώσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, επιχορηγήσεις και πολλά άλλα.

Τελειώνοντας αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, πρέπει να τονιστεί πως

Είναι πρωταρχική ανάγκη να οριοθετηθεί και μια ξεκάθαρη σχέση της ένωσής μας, αλλά και κάθε ένωσης με την ομοσπονδία.

Εκτός από την τήρηση του συμφωνημένου οικονομικού προϋπολογισμού της ένωσης, ας μιλήσουμε πλέον και για την ψηφιακή ενοποίηση της ομοσπονδίας και των ενώσεων και των τοπικών επιτροπών.

Μια ψηφιακή ενοποίηση με παροχή από την ομοσπονδία όλων των ενιαίων προγραμμάτων, λογισμικών και τεχνικής υποστήριξης, για ιστοσελίδα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, live streaming αγώνων, στατιστικά, ηλεκτρονικό φύλλο αγώνων, τηλεδιασκέψεις, προγράμματα επικοινωνιών και φυσικά σύγχρονοι ψηφιακοί μέθοδοι παροχής χορηγικών προγραμμάτων.

Ας μιλήσουμε και για την ξεκάθαρη υποστήριξη της ομοσπονδίας προς τις ενώσεις, μέσα από την ίδια ομοσπονδιακή διοικητική δομή των τμημάτων της και των γραφείων της, όπως αυτά των Χορηγιών, του Ανθρώπινου δυναμικού, της Υποστήριξης Σωματείων, του Μάρκετινγκ και φυσικά του Αναπτυξιακού προγράμματος.

Ήρθε η εποχή φίλες και φίλοι, με την υποστήριξη όλων των εθελοντών παραγόντων των σωματείων, να δώσουμε πάσα σε αυτές τις αλλαγές και ταυτόχρονα να δείξουμε τον νέο αναπτυξιακό δρόμο σε όλες τις άλλες ενώσεις και τις τοπικές επιτροπές.

Με πρόγραμμα, με γνώση, με εμπειρία και με χρηστή διακυβέρνηση, νιώθουμε σίγουροι και είμαστε σίγουροι πως τελικά θα τα καταφέρουμε!

Σας ευχαριστώ πολύ!

Την ομιλία μπορείτε να την παρακολουθήσετε και στο παρακάτω βίντεο, όπως δημοσιεύτηκε από την ΕΣΚΑ και την MAdlink Κατασκευή Ιστοσελίδων, κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα.

Βασίλης Ντάκουρης

Υποψήφιος για την θέση του Προέδρου του ΔΣ της ΕΣΚΑ

Υποψήφιος για μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. στις επερχόμενες εκλογέςυποστηρίζοντας τον Βαγγέλη Λιόλιο για την θέση του προέδρου του Δ.Σ

Πτυχιούχος ΣΕΦΑΑ (πρώην ΤΕΦΑΑ) Αθηνών με ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση και μεταπτυχιακές σπουδές στην Άσκηση και Ποιότητα Ζωής

Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής

Διεθνής Καλαθοσφαιριστής με την Εθνική Ελπίδων και την Εθνική Παίδων
Πρώην Επαγγελματίας Καλαθοσφαιριστής και Προπονητής
Αντιπρόεδρος του ΓΑΣ Εύνικος και εκπρόσωπός του στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

Για μια ομοσπονδία συμμετοχής και ανάπτυξης με διαφάνεια !!! http://www.basket12.gr.

 Facebook
 Twitter
 YouTube
 Instagram
 Linked In
 Basket12
Αρέσει σε %d bloggers: