-Ορισμός αντιπρoσώπων των σωματείων στην ΕΟΚ έως και 25/2 (Υποδείγματα). -Παρέμβαση στην τηλεδιάσκεψη-διάλογο του Λευτέρη Αυγενάκη. -Υποστήριξη του Βαγγέλη Λιόλιου. SMS

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την πραγματοποίηση των εκλογών και αναμένοντας υπομονετικά την αποκλιμάκωση των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, είναι ανάγκη να επισημανθεί η διαδικασία αντιπροσώπευσης ενός σωματείου στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Κ..

Επισυνάπτονται στο τέλος δύο υποδείγματα (έγγραφο και πρακτικό ΔΣ) που απαιτούνται για την αντιπροσώπευση ενός σωματείου στις αρχαιρεσίες της 28ης-29ης Μαρτίου 2021 της ΕΟΚ, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Κ. στο μέλλον.

–Τα σχετικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης θα πρέπει να αποσταλούν από το σωματείο στην ΕΟΚ το αργότερο μέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2021, προκειμένου να είναι έγκυρη η αντιπροσώπευση. (Τα σωματεία θα πρέπει 30 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση να γνωστοποιήσουν στην Ε.Ο.Κ.  τους αντιπροσώπους τους)

–Τα έγγραφα της αντιπροσώπευσης θα πρέπει να αποσταλούν είτε με συστημένη επιστολή, είτε μέσω email στο helbasket@basket.gr, είτε να κατατεθούν αυτοπροσώπως στην Ε.Ο.Κ..

–Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχει κάθε σωματείο με ειδική αθλητική αναγνώριση και εγγραφή στο μητρώο της Γ.Γ.Α. και συμμετοχή τα τελευταία 2 από τα 3 έτη σε διοργάνωση.

–Ο αντιπρόσωπος του κάθε σωματείου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και είναι υποχρεωτικά τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.

Επίσης, σας αποστέλλω την τρίλεπτη παρέμβασή μου στην τηλεδιάσκεψη-διάλογο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη με θέμα «Συμπαίκτες στη Μεταρρύθμιση».

–Προγράμματα επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων σε ομοσπονδίες, ενώσεις και σωματεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αθλητισμού από το επιπρόσθετο τεράστιο πακέτο ψηφιακού μετασχηματισμού που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, όπως:

–Ψηφιακή κάρτα υγείας αθλητή

–Υποστήριξη των ίδιων των σωματείων

–Απλούστευση και ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών και όλων των διαδικασιών κάθε ομοσπονδίας και ένωσης

«Έξυπνη» αθλητική εγκατάσταση.

–Προγράμματα επιμόρφωσης ψηφιακών δεξιοτήτων

–Διαλειτουργικό ψηφιακό μητρώο προπονητών, αθλητών και διοικητικών στελεχών του αθλητισμού με εφαρμογές πολιτικών για σχολές και επαγγελματικά δικαιώματα

Αναλυτικά την προαναφερόμενη παρέμβαση-πρόταση μπορείτε να την διαβάσετε στον σύνδεσμο https://wp.me/p5EMLX-or ή κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα

Επίσης, σας κοινοποιώ την ανακοίνωση της ¨πρόδηλης υποστήριξης» του Βαγγέλη Λιόλιου ως υποψήφιου προέδρου για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ στις επερχόμενες εκλογές, την οποία μπορείτε να την διαβάσετε στον σύνδεσμο https://www.amna.gr/sport/article/522499/Sto-pleuro-tou-Lioliou-o-Ntakouris?fbclid=IwAR1yclyTvg7ynMtC9Ptto_f10tKFro-qGhpNJPlOL2eNuYe3pxHD1TRyYrs ή κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα.

Τέλος, σας κοινοποιώ το άρθρο μου με θέμα ¨Πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας στους αθλητικούς χώρους με την εφαρμογή 12 κανόνων-δεικτών καλής διακυβέρνησης από τις ομοσπονδίες¨

–Κανονισμός

–Κώδικας δεοντολογίας για την ηθική και σωματική ακεραιότητα

–Διαδικασίες παραπόνων – καταγγελιών

–Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση και άλλα.

Το άρθρο μπορείτε να το διαβάσετε στον σύνδεσμο https://wp.me/s5EMLX-12  ή κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα.

Υπόδειγμα: Ορισμός Αντιπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΟΚ

Ημερομηνία:

Αρ. πρωτ:

Προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Ορισμός Αντιπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΟΚ

Σωματείο:

Eνωση:

Τ.Ε.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας που πραγματοποιήθηκε στις ……………………………………, αποφασίστηκε να παραστεί και να εκπροσωπήσει το σωματείο μας στη Συνέλευση της Ε.Ο.Κ. στις 28-29 Mαρτίου 2021 αλλά και σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ στο μέλλον.

ως Τακτικός Αντιπρόσωπος

ο/η……………………(Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας…)…

ως αναπληρωτής ο/η…………(Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας…)…

Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω αντιπρόσωποι μας τυγχάνουν τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο τους.

  Επισυνάπτεται πρακτικό του ΔΣ του σωματείου για την απόφαση ορισμού αντιπροσώπου.

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

(υπογραφή)                                                               (υπογραφή)

                ..(ονοματεπώνυμο)..       σφραγίδα σωματείου       ..(ονοματεπώνυμο)..

Υπόδειγμα 2: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ αριθ. …….  / …… – …….. – 2021

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ……………………………………..

Στ…  …………………………… σήμερα ……… του μήνα ……………………… του 2021  ημέρα ……………………. και ώρα …………,συγκεντρωθήκαμε τα πιο  κάτω μέλη  του  Δ.Σ.  του Σωματείου  ……………………………………… για συνεδρίαση, στα γραφεία του σωματείου ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου και πήραμε τις πιο κάτω αποφάσεις για κάθε ένα θέμα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

  1)………………………………………………………     2) ……………………………………………..

  3)……………………………………………………….    4) ……………………………………………..

  5)………………………………………………………..   6) ……………………………………………..

  7)………………………………………………………..   8) ……………………………………………..

  9)……………………………………………………….  10)………………………………………………

11)………………………………………………………. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. …….  (αριθμητικά τα μέλη του Δ.Σ.)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ……   ΑΠΟΝΤΕΣ ……..   ΑΠΑΡΤΙΑ  ΝΑΙ

     Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών, το ΔΣ προχωράει στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Κ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ  θέτει   υπ’όψιν  των  μελών   ότι   σύμφωνα  με  το  καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, το Σωματείο πρέπει να ορίσει ΕΝΑ (1) ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ και ΕΝΑ (1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ για να εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις της, το οποίο είναι ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα να οριστούν Αντιπρόσωποι του Σωματείου με δικαίωμα ψήφου στη Γενική  Συνέλευση οι παρακάτω:

1.- ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ….(Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας…)

2.- ΑΝΑΠΛΗΡ.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ….(Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας…)

    Επειδή  δεν  υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό από τα παρόντα μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ……        ΤΑ ΜΕΛΗ

    (ονοματεπώνυμο)                          (ονοματεπώνυμο)                               (ονοματεπώνυμα)

Βασίλης Ντάκουρης Υποψήφιος για μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. στις επερχόμενες εκλογές

Πτυχιούχος ΣΕΦΑΑ (πρώην ΤΕΦΑΑ) Αθηνών με ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση και μεταπτυχιακές σπουδές στην Άσκηση και Ποιότητα Ζωής

Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Διεθνής Καλαθοσφαιριστής με την Εθνική Ελπίδων και την Εθνική Παίδων
Πρώην Επαγγελματίας Καλαθοσφαιριστής και Προπονητής
Αντιπρόεδρος του ΓΑΣ Εύνικος και εκπρόσωπός του στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

Για μια ομοσπονδία συμμετοχής και ανάπτυξης με διαφάνεια !!! http://www.basket12.gr.

 Facebook
 Twitter
 YouTube
 Instagram
 Linked In
 Basket12
Αρέσει σε %d bloggers: