Ένα διαφορετικό ‘καλοκαιρινό’ κουίζ 14 ερωτήσεων για τα καλά κρυμμένα μυστικά της ΕΟΚ.

Η ολοκληρωτική αδιαφάνεια που διέπει διαχρονικά την οργάνωση και διοίκηση της ΕΟΚ, καθώς και η ένοχη σιωπή της μικρής τετραμελούς ηγετικής της ομάδας  σε έγγραφα και δημόσια ερωτήματα, άφηναν ελάχιστα έως σήμερα περιθώρεια για να γνωρίζει ο κόσμος της καλαθοσφαίρισης σημαντικά θέματα της λειτουργίας της.

Με το παρακάτω τρόπο των «quiz» των 14 ερωτήσεων και των σχετικών δικών μου απαντήσεων αποκαλύπτονται ορισμένα από τα κρυμμένα έως σήμερα μυστικά! “Κακώς κείμενα που πρέπει άμεσα να αλλάξουν” για να ξαναμπεί η ομοσπονδία σε μια δημιουργική τροχιά ανάπτυξης με συμμετοχή και διαφάνεια.

–Όλα τα παρακάτω Quiz έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί και συζητηθεί, ενώ για όλα τα σχετικά θέματα έχουν υπάρξει ανάλογες έγγραφες ερωτήσεις προς την ΕΟΚ, χωρίς να έχει έως σήμερα απαντηθεί οτιδήποτε με οποιοδήποτε τρόπο.

–Ακολουθώντας το «καλοκαιρινό πνεύμα» των Quiz να σημειώσουμε πως ανάλογα με το πόσες από τις 14  απαντήσεις σας ταυτίζονται με αυτές που δίνονται στο τέλος:

Α. 12 έως 14 : Γνωρίζετε πολύ καλά

Β.   9 έως 11 : Γνωρίζετε καλά

Γ.   6 έως   8 : Γνωρίζετε μέτρια

Δ.   0 έως   5 : Γνωρίζετε ελάχιστα

Quiz 1. Ένας οδηγός αυτοκινήτου της Ε.Ο.Κ., πόσα χρήματα μπορεί να έχει «δαπανήσει» μέσα σε ένα χρόνο με αποδείξεις για «βενζίνη»;

Α. Από 20.000 έως 30.000 ευρώ

Β. Από 30.000 έως 40.000 ευρώ

Γ. Από 40.000 έως 50.000 ευρώ

Quiz 2. Ο «άμισθος» εθελοντής Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ «λαμβάνει» μηνιαίως:

Α.    400 ευρώ από κάθε μία από τις επιτροπές της ΕΟΚ που συμμετέχει

Β.    Δωρεάν αυτοκίνητο 24 ώρες το 24ώρο, όλες τις ημέρες του μήνα

Γ.    Δωρεάν «βενζίνες» για όλες τις μετακινήσεις, ιδιωτικές και μη

Δ.    Δωρεάν διαμονή σε οποιοδήποτε μέρος εκτός Πάτρας

Ε.    Δωρεάν διατροφή σε οποιοδήποτε μέρος

ΣΤ. Επιπρόσθετη αποζημίωση σε κάθε Πανελλήνια ή Διεθνής διοργάνωση

Ζ.    Άγνωστο το συνολικό κόστος σε κάθε από τις παραπάνω κατηγορίες

Η.    Όλα τα παραπάνω

Quiz 3. Πόσα αυτοκίνητα διαθέτει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης;

Α. 12 αυτοκίνητα

Β. Λιγότερα από 12 αυτοκίνητα;

Γ. Περισσότερα από 12 αυτοκίνητα;

Quiz 4. Ποιοι συγγενείς του προέδρου της ΕΟΚ ψήφιζαν στις εκλογές της ΕΟΚ;

Α.   Ο γιός του

Β.   Η κόρη του

Γ.   Η νύφη του

Δ.   Ο γαμπρός του

Ε.   Ο κουνιάδος του

ΣΤ. Όλοι οι παραπάνω

­­Quiz 5. Ποιά είναι τελικά τα χρέη της ΕΟΚ;

Α. Κανένα χρέος όπως φαίνεται στον τελευταίο απολογισμό

Β. 1.311.917 ευρώ όπως φαίνεται στον τελευταίο ισολογισμό

Γ. 2.715.053 ευρώ όπως φαίνεται στο τελευταίο έγγραφο της ΕΟΚ που κατατέθηκε στην ΓΓΑ για τον προϋπολογισμό

Δ. Κανένα χρέος όπως φαίνεται στον τελευταίο προϋπολογισμό

Ε. Κανείς δεν γνωρίζει, εκτός από την ηγετική ομάδα της ΕΟΚ

Quiz 6. Πόσα από τα 581 των περίπου 1000 καλαθοσφαιρικών σωματείων, που τελικά ψήφισαν στις εκλογές του 2016 για μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ, είχαν εκπρόσωπό τους γυναίκα;

Α. 99 σωματεία με εκπρόσωπο γυναίκα

Β. 199 σωματεία με εκπρόσωπο γυναίκα

Γ. 299 σωματεία με εκπρόσωπο γυναίκα

Quiz 7. Για ποιο λόγο ζητήθηκε δημόσια η παραίτηση του ΓΓ της ΕΟΚ;

Α.   Για την πρόσληψη συγγενικού του προσώπου στην ΕΣΚΑ

Β.   Για «μαϊμού» πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων της ΕΟΚ

Γ.   Για την μη ένταξη των υπαλλήλων της ΕΟΚ στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Δ.   Για την μη θεώρηση Βιβλίων για τα πρακτικά των ΔΣ και των ΓΣ της ΕΟΚ

Ε.   Για την μη δημοποίηση καμίας απόφασης των ΔΣ και των ΓΣ

Στ. Για τον μη ορισμό Διευθυντή Διοικητικών κ Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΟΚ

Ζ.   Για όλα τα παραπάνω

Quiz 8. Γιατί η ΕΟΚ στις έρευνες σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Εθνικής Αθλητικής Διακυβέρνησης της Δανίας παίρνει τον χαρακτηρισμό «δεν πληρείται» ( <19%) στην διάσταση της «διαφάνειας» (42 δείκτες);

Α. Δεν δημοσιεύει την ετήσια οικονομική έκθεση

Β. Δεν δημοσιεύει την πολιτική αμοιβών των μελών τουΔ.Σ.

Γ. Δεν δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

Δ. Δεν δημοσιεύει τις περιλήψεις των διαβουλεύσεων και των ψηφοφοριών

Ε. Όλα τα παραπάνω

Quiz 9. Από πόσους άντρες και πόσες γυναίκες απαρτίζετε η επιτροπή των εθνικών ομάδων γυναικών της ΕΟΚ;  (5 εθνικές ομάδες γυναικών)

Α.    1 γυναίκα και 4 άντρες

Β.    2 γυναίκες και 3 άντρες

Γ.    3 γυναίκες και 2 άντρες

Δ.    4 γυναίκες και 1 άντρα

Ε.    5 γυναίκες και κανέναν άντρα

ΣΤ. Καμία γυναίκα και 4 άντρες

Quiz 10. Υπάρχει ελληνική καλαθοσφαιρική ένωση με περίπου 60 σωματεία, χωρίς ιστοσελίδα (site) έως σήμερα;

Α. Σωστό                     Β. Λάθος

Quiz 11. Γιατί η ΕΟΚ δεν πληρεί κανέναν από τους 4 δείκτες της αρχής «Αποφάσεις Δ.Σ.» στην διάσταση της «διαφάνειας» σε όλες τις έρευνες σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Εθνικής Αθλητικής Διακυβέρνησης της Δανίας;

Α. Δεν δημοσιεύει τα πρακτικά των Δ.Σ.

Β. Τα πρακτικά δεν περιέχουν επεξηγήσεις των αποφάσεων του Δ.Σ.

Γ. Δεν αποστέλει τα πρακτικά των Δ.Σ. σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της

Δ. Δεν αποστέλει τα πρακτικά των Δ.Σ. με τις επεξηγήσεις των αποφάσεων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της

Ε. Όλα τα παραπάνω

Quiz 12. Οι τρεις εκπρόσωποι του ΕΣΑΚΕ, ως μέλη του 21μελούς ΔΣ της ΕΟΚ, εξέλεξαν με την ψήφο τους τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της ομοσπονδίας, όταν συγκοτήθηκε σε σώμα το ΔΣ, αμέσως μετά τις εκλογές του 2016.

Α. Σωστό                     Β. Λάθος

Quiz 13. Σε πόσες επιτροπές της ΕΟΚ (με «αποζημείωση» για την κάθε μία ­­400 – 500 ευρώ μηνιαίως) συμμετέχει ο «άμισθος» γενικός γραμματέας της;­­­­

Α. Σε 4 επιτροπές

Β. Σε 5 επιτροπές

Γ. Σε 6 επιτροπές

Quiz 14. Ο Κανονισμός Μεταγραφών των καλαθοσφαιριστριών και των καλαθοσφαιριστών της ΕΟΚ για το 2019-2020 είναι:

Α. Απόφαση του Προέδρου

Β. Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Γ. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Δ. «Μαϊμού» Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 21/3/2018, χωρίς καμία διαβούλευση ή συζήτηση ή ψηφοφορία

——————————————————————————–

1- Γ

2- Η

3- Γ

4- ΣΤ

5- Ε

6- Α

7- Ζ

8- Ε

9- ΣΤ

10- Α

11- Ε

12- Β

13- Α

14- Δ

–Άλλα σχετικά άρθρα και προτάσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στο www.basket12.gr

Βασίλης Ντάκουρης

Υποψήφιος για μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. στις επερχόμενες εκλογές του 2020.

Διεθνής Καλαθοσφαιριστής με την Εθνική Παίδων και την Εθνική Ελπίδων

Πρώην Επαγγελματίας Καλαθοσφαιριστής

Πρώην Προπονητής Καλαθοσφαίρισης

Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Άσκηση και Ποιότητα Ζωής

Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής

Αντιπρόεδρος του ΓΑΣ Εύνικος και εκπρόσωπός του στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

Αρέσει σε %d bloggers: