Πέντε δημόσια έγγραφα και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Να απαντήσει ή να παραιτηθεί !

1.Γιατί ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ συνέταξε πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στις 21/3/2018 με έγκριση των εκπροσώπων των σωματείων για το 4ο θέμα  «Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών», ενώ το 4ο θέμα είχε αποσυρθεί με εντολή του Προέδρου της Γ.Σ. και δεν συζητήθηκε καθόλου;  Γιατί το κατέθεσε στην ΓΓΑ Κανονισμό Μεταγραφών για έλεγχο νομιμότητας; Γιατί  δεν έχει καταθέσει στην ΓΓΑ τις διευκρινήσεις που του ζητήθηκαν;

2.Με ποια διαδικασία έγινε η πρόσληψη  συγγενικού του προσώπου του Γενικού Γραμματέα της ΕΟΚ; Με ποια διαδικασία και από ποιους εγκεκριμένους κωδικούς επιχορηγούσε η ΕΟΚ  την ΕΣΚΑ για την πληρωμή της μισθοδοσίας του;

3.Γιατί η ΕΟΚ και ο Γενικός Γραμματέας της έχει να θεωρήσει το  βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων από το 1999 και το βιβλίο Διοικητικών Συμβουλίων  από το 2003; Τηρούνται τελικά τα βιβλία σύμφωνα με τον νόμο 2725/1999 ή όχι; Γιατί δεν καταθέτει στην Διεύθυνση Αθλητισμού της Περιφέρειας  Αττικής  τα πρακτικά των  Απολογιστικών  Γενικών Συνελεύσεων, παρόλο που έχει σταλθεί σχετικό έγγραφο; Γιατί δεν μπορεί να τα αναζητήσει και να τα βρει  οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος από πουθενά;

4.Πιστοποιήθηκε ή όχι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ ως υπεύθυνος προσωπικού της ΕΟΚ  απογραφής  στο Μητρώο  Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημόσιου από το 2014; (Με βεβαίωση της ίδιας της  ΕΟΚ). Γιατί δεν πραγματοποιήθηκε από το 2014 η ένταξη των υπαλλήλων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών;

5.Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ εκτελεί τελικά και χρέη Διευθυντή και χρέη  προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και χρέη προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών; Ως  υπεύθυνος για τους υπαλλήλους της ΕΟΚ , γιατί έχει αναρτημένο στο επίσημο site της ΕΟΚ ένα εικονικό οργανόγραμμα; Γιατί δεν έχει απαντήσει έως σήμερα στο έγγραφο της ΓΓΑ περί της εφαρμογή του νόμου για την οργάνωση των υπηρεσιών της ομοσπονδίας και τις διοικητικές – οικονομικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν;

Τα σχετικά έγγραφα:

1.Το έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Ελέγχου Κανονισμών Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ.

–Γιατί ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ συνέταξε πρακτικό Γ.Σ. στις 21/3/2018 με έγκριση των εκπροσώπων των σωματείων για το 4ο θέμα  «Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών», ενώ το 4ο θέμα αποσύρθηκε με εντολή του Προέδρου της Γ.Σ.;  Γιατί το κατέθεσε στην ΓΓΑ για έλεγχο νομιμότητας; Γιατί  δεν έχει καταθέσει στην ΓΓΑ τις διευκρινήσεις που του ζητήθηκαν;

ΑΠΟ ΓΓΑ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2018

ΑΠΟ ΓΓΑ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2018 2 απο 2

2.Το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας μετά από εισαγγελική παραγγελία (Αναλυτικά οι καταγγελίες για τις διοικητικές διαδικασίες στην ΕΟΚ στο https://goo.gl/xM3TyE ενώ για τις ανεξέλεγκτες διαδικασίες επιχορηγήσεων στο https://goo.gl/oT2LrX )

–Με ποια διαδικασία έγινε η πρόσληψη  συγγενικού του προσώπου του Γενικού Γραμματέα της ΕΟΚ; Με ποια διαδικασία και από ποιους εγκεκριμένους κωδικούς επιχορηγούσε η ΕΟΚ  την ΕΣΚΑ για την πληρωμή της μισθοδοσίας του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 2b

3.Το έγγραφο του Τμήματος Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής.

–Γιατί η ΕΟΚ και ο Γενικός Γραμματέας της έχει να θεωρήσει το  βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων από το 1999 και το βιβλίο Διοικητικών Συμβουλίων  από το 2003; Τηρούνται τελικά τα βιβλία σύμφωνα με τον νόμο 2725/1999 ή όχι; Γιατί δεν καταθέτει στην Διεύθυνση Αθλητισμού της Περιφέρειας  Αττικής  τα πρακτικά των  Απολογιστικών  Γενικών Συνελεύσεων, παρόλο που έχει σταλθεί σχετικό έγγραφο; Γιατί δεν μπορεί να τα αναζητήσει και να τα βρει  οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος από πουθενά;

ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

4.Τα έγγραφα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

–Πιστοποιήθηκε ή όχι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ ως υπεύθυνος προσωπικού της ΕΟΚ  απογραφής  στο Μητρώο  Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημόσιου από το 2014; (Με βεβαίωση της ίδιας της  ΕΟΚ). Γιατί δεν πραγματοποιήθηκε από το 2014 η ένταξη των υπαλλήλων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών;

ΑΠΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Η ΕΟΚ

ΑΠΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΚ

υποδειγμα ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΑΠ ΑΠΟ ΕΟΚ

5.Το έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού των Εποπτευόμενων Φορέων της ΓΓΑ.

–Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ εκτελεί τελικά και χρέη Διευθυντή και χρέη  προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και χρέη προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών; Ως  υπεύθυνος για τους υπαλλήλους της ΕΟΚ , γιατί έχει αναρτημένο στο επίσημο site της ΕΟΚ ένα εικονικό οργανόγραμμα; Γιατί δεν έχει απαντήσει έως σήμερα στο έγγραφο της ΓΓΑ περί της εφαρμογή του νόμου για την οργάνωση των υπηρεσιών της ομοσπονδίας και τις διοικητικές – οικονομικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν;

ΑΠΟ ΓΓΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 30

εικονικο ΟΡΓΑΝΩΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗ ΕΟΚ

Όλα τα υπόλοιπα σχετικά άρθρα… #gia_mia_omospondia_basket_me_diafaneia μπορείτε να τα δείτε στο  https://goo.gl/vCeM9g

Αρέσει σε %d bloggers: