Οι ανεξέλεγκτες και αδιαφανείς επιχορηγήσεις σε σωματεία και ενώσεις από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η έγγραφη καταγγελία στην ΓΓΑ.

Οι ανεξέλεγκτες  επιχορηγήσεις σε σωματεία και ενώσεις από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης γίνονται πλέον αντιληπτές με την απλή ανάγνωση ορισμένων  μόνο εγγράφων, όπως αυτά που αναφέρονται στην παρακάτω καταγγελία. (Οι αδιαφανείς οφειλές τις ΕΟΚ σε σωματεία στις 31-12-2017, οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί του 2016, 2017, 2018 σε σύγκριση με τους προηγούμενους, όπου δεν υπάρχει ο κωδικός ΚΑΕ 277-Ενισχύσεις συνδέσμων μελών «Επιχορηγήσεις Ενώσεων» και ουδείς γνωρίζει με ποιο αυθαίρετο και αδιαφανή τρόπο επιχορηγούνται  πλέον οι ενώσεις και άλλα)

Με την πεποίθηση  πως είναι  απόλυτα κατανοητό, πως η ανεξέλεγκτη  αυτή διαδικασία επιχορηγήσεων από την ομοσπονδία στα σωματεία και στις ενώσεις, αλλά και των τυχόν επιχορηγήσεων από τις ενώσεις σε σωματεία, μετά μάλιστα από επιχορηγήσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ από την  ΓΓΑ στην ΕΟΚ, γεννά  σημαντικά ζητήματα  όχι μόνο μη χρηστής οικονομικής διαχείρισης δημοσίου  χρήματος αλλά και  αλλοίωσης αποτελεσμάτων πρωταθλημάτων, αλλοίωσης εκλογικών αποτελεσμάτων  και υλικών ή ηθικών βλαβών σωματείων που είναι μέλη στην ΕΟΚ.

Γι’ αυτό τον λόγο, δημοσιοποιούμε την έγγραφη καταγγελία μας στην ΓΓΑ, ενάντια στην  οικονομική και διοικητική αδιαφάνεια που έχει επιβάλει η μικρή ηγετική ομάδα της ομοσπονδίας, ενάντια στην  παραπλάνηση  των περισσότερων  στελεχών  της ομοσπονδίας και των ενώσεων, αλλά και ενάντια   στην ένοχη σιωπή  σε έγγραφα ερωτήματά μας και αρκετές άλλες δημόσιες καταγγελίες.

Υ.Γ. Για να γίνει κατανοητός και ένας από τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιούνται οι ανεξέλεγκτες και αδιαφανείς επιχορηγήσεις των ενώσεων από την ΕΟΚ, δεν έχετε παρά να διαβάσετε το παρακάτω άρθρο για το «μόνιμο προσωπικό» των ενώσεων και όχι μόνο…

— 18 /9/2018 Εισαγγελική παραγγελία. Ποια είναι τα 39 άτομα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τα 17 της Ένωσης Σωματείων Αττικής του «μόνιμου» προσωπικού τους, με την ειδικότητα και την ημερομηνία πρόσληψής τους! Τα αναπάντητα ερωτήματα για την σπατάλη του δημόσιου χρήματος και των χρημάτων των συλλόγων με αυθαίρετες και αδιαφανείς διαδικασίες!  https://goo.gl/xM3TyE

Αναλυτικά η καταγγελία και τα σχετικά έγγραφα:

Προς:    Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

              Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού κ Αθλητισμού

              Διεύθυνση Οικονομικής υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού.

Κοιν.:   Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού

Θέμα: «Καταγγελία για ανεξέλεγκτες επιχορηγήσεις σε σωματεία και σε ενώσεις από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Αίτημα χορήγησης αντιγράφων των καταστάσεων επιχορηγήσεων από την Ε.Ο.Κ. σε σωματεία και σε ενώσεις ανά κωδικό εγγραφής στον προϋπολογισμό, από το 2009 έως σήμερα. Αίτημα χορήγησης της κατάστασης των σωματείων για τα οποία η ΕΟΚ έχει εκκρεμείς – ανεξόφλητες υποχρεώσεις»

Σε συνέχεια

Α.) του εγγράφου της Ε.Ο.Κ., αντίγραφο του οποίου μας χορηγήσατε με το υπ. αρ. πρωτ. 589500/38336/6947/1677 στις 20-11-2018, στο οποίο αναγράφονται «εκκρεμείς-ανεξόφλητες υποχρεώσεις έως την 31-12-2017 σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ_ΣΩΜΑΤΕΙΑ 1.212.513 ευρώ (επισυνάπτεται)

Β.) του γεγονότος ότι όλες οι οφειλές προς τα σωματεία έπρεπε να είχαν εξοφληθεί από τα προηγούμενα οικονομικά έτη στα οποία είχαν δημιουργηθεί και η ΓΓΑ είχε επιχορηγήσει.

Γ.) των εγκεκριμένων προϋπολογισμών 2015, 2016, 2017 και 2018, σύμφωνα με τους οποίους μόνο στο έτος 2015 υπάρχει εγγραφή στον «κωδικό/ΚΑΕ 277 Ενισχύσεις Συνδέσμων μελών», με αποτέλεσμα  ουδείς να γνωρίζει από ποιο κωδικό και με ποιο ποσό επιχορηγήθηκαν οι ενώσεις τα έτη 2016, 2017 και 2018.

Δ.) των αναπάντητων από την ΕΟΚ, σχετικών εγγράφων και ερωτημάτων από τον ΓΑΣ Εύνικος

Ε.) των γνωστών έως σήμερα παλαιότερων επιχορηγήσεων προς τα σωματεία για διαφόρους λόγους από την ΕΟΚ με κυρίαρχους εκείνους της κάλυψης των μετακινήσεων και επιβράβευσης διαφόρων επιτυχιών.

ΣΤ.) των αναπάντητων εγγράφων μας από την ΓΓΑ, για την χορήγηση των αναλυτικών στοιχείων- καταστάσεων των εξόδων της ΕΟΚ για τα έτη 2015,2016 και 2017

Ζ.) των γνωστών καταγγελιών μας για την διοικητική και οικονομική αδιαφάνεια που έχει επιβάλει αυθαίρετα και διαχρονικά η μικρή ηγετική ομάδα της ομοσπονδίας, με την μη εφαρμογή του νόμου σχετικά με την συμμετοχή της στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και με την μη δημοσιοποίηση κανενός σχετικού αναλυτικού στοιχείου κατά οποιοδήποτε τρόπο.

Η.) των καταγγελιών μας για την ανυπαρξία Κανονισμού, που ρυθμίζει τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της ΕΟΚ και των Ενώσεων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προϊστάμενος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών που να εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες

προβαίνουμε σε έγγραφη καταγγελία για τις ανεξέλεγκτες πλέον επιχορηγήσεις από την ΕΟΚ σε σωματεία μέλη της και στις ενώσεις της από το 2009 έως σήμερα με αυθαίρετες και αδιαφανείς  διαδικασίες. Είναι πλέον προφανές πως η μικρή ηγετική ομάδα της ομοσπονδίας, εκτελώντας και χρέη διευθυντή και προϊσταμένων οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών της ΕΟΚ, επιχορηγεί σωματεία και ενώσεις με ανεξέλεγκτο τρόπο, όποτε επιθυμεί, για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί, από οποιοδήποτε κωδικό-ΚΑΕ επιθυμεί, όποιο σωματείο μέλος της  ή Ένωση της  επιθυμεί! 

Έχοντας την πεποίθησή πως είναι  απόλυτα κατανοητό, πως η ανεξέλεγκτή  αυτή διαδικασία επιχορηγήσεων από την ομοσπονδία στα σωματεία και στις ενώσεις αλλά και των τυχόν επιχορηγήσεων από τις ενώσεις σε σωματεία, μετά από επιχορηγήσεις της ΓΓΑ στην ΕΟΚ πολλών εκατομμυρίων ευρώ από το 2009 έως σήμερα, γεννά  σημαντικά ζητήματα μη χρηστής οικονομικής διαχείρισης, αλλοίωσης αποτελεσμάτων πρωταθλημάτων, αλλοίωση εκλογικών αποτελεσμάτων  και υλικών ή ηθικών βλαβών σωματείων που είναι μέλη στην ΕΟΚ,

παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως:

1α. Από ποιο κωδικό-ΚΑΕ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΕΟΚ και με ποιο ακριβώς ποσό επιχορηγήθηκε από την ΕΟΚ, κάθε ένωση της ΕΟΚ, από το 2009 έως σήμερα

1β.  Από τις επιχορηγήσεις που δόθηκαν στις ενώσεις από την ΕΟΚ από το 2009 έως σήμερα, ποια σωματεία επιχορηγήθηκαν από τις ενώσεις, με ποιο ποσό και για ποιο λόγο.

1γ. Υπάρχει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δυνατότητα να επιχορηγούνται οι ενώσεις από την ΕΟΚ, εκτός από τον κωδικό-ΚΑΕ 277 και πως τελικά έχουν πραγματοποιηθεί οι επιχορηγήσεις προς τις ενώσεις τα έτη 2016, 2017, 2018.

2.α Ποια σωματεία έχουν επιχορηγηθεί από την ΕΟΚ, από το 2009 έως σήμερα, με τι ποσό και για ποιο λόγο.

2.β Ποια σωματεία δεν έχουν επιχορηγηθεί από την ΕΟΚ ενώ θα έπρεπε και γιατί δημιουργήθηκαν «ανεξόφλητες υποχρεώσεις» από το 2009 έως σήμερα, ποιο είναι το ποσό και  ποιος ο λόγος.

 Να επισημάνουμε πως το Σωματείο μας  Εύνικος Γ.Α.Σ. είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και ως εκ τούτου έχει το αυτονόητο  ειδικό έννομο συμφέρον να γνωρίζει όλα τα προαναφερόμενα . Ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτά όσα έχουν σαν αποτέλεσμα το σωματείο μας να υφίσταται  σοβαρές υλικές και ηθικές βλάβες των συμφερόντων του.

Τέλος, παρακαλούμε όπως, είτε μας αποστείλετε την απάντησή σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση evnikosbasket@gmail.com, είτε παραλάβω το σχετικό έγγραφο  ιδιοχείρως (τηλ. επικοινωνίας  6944580770) και να μην το αποστείλετε με το ταχυδρομείο όπως και κινδυνεύει να απολεσθεί.

                                                                        Με εκτίμηση,

       Ο Αντιπρόεδρος του ΓΑΣ Εύνικος και  εκπρόσωπος στην Ε.Ο.Κ. και στην Ε.Σ.Κ.Α.

                                                                            Ντάκουρης Βασίλης

untitled 1 apo 2

untitled 2 apo 2

ΕΓΡΑΦΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΓΓΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙ

2015 προυπολογισμος

2015 εοκ διαυγεια εσκα επιχορηγηση

2018 προυπολογισμος

2017 προυπολογισμος

αιτημα προσ εοκ γιαενωσεισ

αιτημα προσ εοκ για στοιχεια 2017

Σχετικά άρθρα:

–Πόσα χρήματα και σε ποιους χρωστάει τελικά η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης; https://goo.gl/YWKUf1

–Οι αναπάντητες ερωτήσεις στην Απολογιστική ΓΣ  για το 2017 της ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, ενάντια στην ολοκληρωτική αδιαφάνειά της!  https://goo.gl/xc2BBK

— Η αυθαίρετη μη συμμετοχή της Ε.Ο.Κ. στο Πρόγραμμα Διαύγεια   https://goo.gl/UBcSgT 

Όλα τα άρθρα: gia_mia_omospondia_basket_me_diafaneia

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: