Υποχρεώθηκε να αναρτήσει τις πρώτες αποφάσεις η Ε.Ο.Κ., μετά από καταγγελίες και αιτήματα στην  Γ.Γ.Α.,  για την μη εφαρμογή του Προγράμματος της Διαύγεια, σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΘΡΟΥ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 28 Αυγούστου 2018

Υποχρεώθηκε τελικά η ηγετική ομάδα της Ομοσπονδίας  Καλαθοσφαίρισης να αναρτήσει τις πρώτες αποφάσεις στην Διαύγεια (https://et.diavgeia.gov.gr/f/hbf ) . Οι αποφάσεις αυτές  είναι ελάχιστες  και  αυστηρής  «επιλογής», ενώ  η   διοικητική και οικονομική αδιαφάνεια συνεχίζει να κρατεί καλά. Φαίνεται όμως  πως οι καταγγελίες μας ( https://goo.gl/xc2BBK ) στις αρμόδιες αρχές μαζί με τις  αφόρητες πιέσεις όλο και περισσότερων εκπροσώπων σωματείων ξεκίνησαν να πιάνουν τόπο. Απαιτούμε να γνωρίζουμε  τα αυτονόητα. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να βγουν όλα στην δημοσιότητα και να αλλάξει  το καθεστώς της παρακμής και της αδιαφάνειας που κυριαρχεί στα διοικητικά της ομοσπονδίας, σε βάρος όλων των συλλόγων.

Συνοπτικά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διαύγεια για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης αναρτήθηκαν  ορισμένες  αποφάσεις – εγκρίσεις δαπανών για τα έτη 2015, 2016, 2017. Εκείνες οι αποφάσεις που θα «συζητηθούν»  είναι οι ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2015-2016-2017 , με ονοματεπώνυμα, διαφορετικά κάθε μήνα, χωρίς ειδικότητα  ( https://et.diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=q:%22%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%99%CE%92%CE%95%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%2299221273%22&sort=relative ) και ορισμένες ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ του 2017, κυρίως μιας συγκεκριμένης εταιρείας.  ( https://et.diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=q:%22%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%22&page=0&fq=organizationUid:%2299221273%22&sort=relative ) Οι υπόλοιπες δαπάνες αφορούν μηνιαίες δαπάνες κανονικής μισθοδοσίας, φόρων, εισφορών και τηλεφωνικών υπηρεσιών 2105-2016-2017, καθώς και ορισμένες δαπάνες του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος νέων στην Χαλκίδα το 2016 και της Κρήτης το 2017, καθώς επίσης και ορισμένες δαπάνες – καταθέσεις σε άλλες εθνικές ομοσπονδίες από τις διαμονές των εθνικών ομάδων στο εξωτερικό.

Είναι προφανές πως η επιμονή της ηγετικής ομάδας της ομοσπονδίας  να αποκρύπτει στοιχειώδη οικονομικά και διοικητικά στοιχεία, έχει μπερδέψει  το Πρόγραμμα  Διαύγεια με το Πρόγραμμα του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων ( https://mef.diavgeia.gov.gr/  ). (Στο Πρόγραμμα Διαύγεια  αναρτώνται όλες οι διοικητικές και οικονομικές αποφάσεις, όπως όλες οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων καθώς και όλων των Επιτροπών, από το 2010. Στο Πρόγραμμα του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων  υποχρεούνται όσοι δεν υπάγονται στην Διαύγεια να αναρτήσουν αναλυτικά τις δαπάνες τους από το 2015, για κάθε επιχορήγηση από  δημόσιο φορέα   μεγαλύτερη των 3.000 ευρώ. Η ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης έχει επιχορηγηθεί με  1.850.000 ευρώ το 2017 από την ΓΓΑ) . Αλήθεια, εάν είναι ενταγμένη η ομοσπονδία στο Πρόγραμμα Διαύγεια πως είναι δυνατόν να έχει πληρώσει δαπάνες το 2018, χωρίς να τις  έχει αναρτήσει πρώτα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία;

Στις προσπάθειες απόκρυψης  ή συγκάλυψης ή αποτέλεσμα της κάκιστης επιλεγμένης  ανοργανωσιάς, συγκαταλέγονται σε μια πρώτη ανάγνωση  και τα εξής:

Α.) Οι δημοσιευμένες ανά μήνα ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ( https://et.diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=q:%22%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%99%CE%92%CE%95%CE%A3%202017%22&page=0&fq=organizationUid:%2299221273%22 ) το 2017 έχουν άθροισμα 253.316, ενώ στον απολογισμό του 2017 που διανεμήθηκε στην Γενική Συνέλευση ήταν 403.280 Ευρώ. Αλήθεια, ποιες είναι οι υπόλοιπες  αμοιβές των  150.000 ευρώ. Κωδικός 251  ( https://goo.gl/xc2BBK ). Να σημειωθεί πως υπάρχουν άλλοι κωδικοί για τις εισφορές και τους φόρους και επιπλέον ο κωδικός 214 με απολογισμό 50.757 ευρώ σε αμοιβές σε επιπλέον  ελεύθερους επαγγελματίες (Λογιστής, Νομικός κτλ), για τον οποίο δεν αναρτήθηκε καμία έγκριση δαπάνης.

Β.)Οι δημοσιευμένες ανά μήνα ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ το 2017, χωρίς ονοματεπώνυμο και ειδικότητα, ( https://et.diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=q:%22%CE%95%CE%9E%CE%9F%CE%A6%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%98%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%2299221273%22&sort=relative ) έχουν άθροισμα 377.379 ευρώ, ενώ στον απολογισμό του 2017 που διανεμήθηκε στην Γενική Συνέλευση ήταν 520.694 Ευρώ. Αλήθεια, ποιες είναι οι υπόλοιπες  αμοιβές των  140.000 ευρώ. Κωδικός 211  ( https://goo.gl/xc2BBK )

Γ.) Ποιες  είναι οι διαδικασίες διαγωνισμού και σε  ποιες αναλυτικές προμήθειες αναφέρονται όλες αυτές οι εγκρίσεις δαπανών με τίτλο δαπάνης  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.  ( https://et.diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=q:%22%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%22&page=0&fq=organizationUid:%2299221273%22&sort=relative ) Να σημειωθεί πως έχουν αναρτηθεί ορισμένες μόνο εγκρίσεις δαπανών  ύψους περίπου 200.000 για  Δαπάνες Πανελληνίων Πρωταθλημάτων για το 2017, ενώ  στον απολογισμό του 2017 που διανεμήθηκε στην Γενική Συνέλευση τα έξοδα για τα πρωταθλήματα εσωτερικού ήταν περίπου 1.700.000 ευρώ!!! Αλήθεια δεν πρέπει να μάθουμε  που  έχουν δαπανηθεί και τα υπόλοιπα περίπου 1.550.000 ευρώ. Κωδικοί 255α και 272α  ( https://goo.gl/xc2BBK )

2018 απολογισμος για χρηση 2017 3 με κοκκινο

ΑΡΘΡΟ στις 3 Ιουνίου 2018

Μετά την απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την οποία κοινοποίησε και στην Γ.Γ.Α, σύμφωνα με την οποία «η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ως εποπτεύων τον εν λόγω φορέα σχηματισμός, έχει την ευθύνη να διαπιστώσει αν συντρέχουν… να μεριμνήσει για την ένταξή τους στο σύστημα.», δημοσιοποιούμε και την ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΙΤΗΜΑ μας  προς  τον  Υφυπουργό Αθλητισμού και  τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και αναμένουμε να  μας απαντήσουν εάν  η Γ. Γ. Α. έχει διαπιστώσει ότι συντρέχουν ή δεν συντρέχουν από το 2010 οι προαναφερόμενες προβλεπόμενες προϋποθέσεις του  Ν. 3861/2010, έτσι ώστε (η εποπτευόμενη από την Γ.Γ.Α.)  Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να αναρτεί υποχρεωτικά ή όχι τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις της στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Και ιδιαίτερα:

Α.) Εάν υποχρεούται η Ε.Ο.Κ. να αναρτεί  υποχρεωτικά τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις της στο Πρόγραμμα Διαύγεια σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 3861/2010, για ποιο λόγο δεν τις αναρτεί από το 2010 έως σήμερα;

και Β.) Εάν δεν υποχρεούται η Ε.Ο.Κ. να αναρτεί  υποχρεωτικά τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις της στο Πρόγραμμα Διαύγεια σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 3861/2010:

Ι.) για ποιο λόγο η Γ.Γ.Α. έχει μεριμνήσει και έχει καταχωρήσει  από το 2010 (έκδοση ειδικών κωδικών και εγκρίσεων από τα σχετικά αρμόδια όργανα) την Ε.Ο.Κ. στις ιστοσελίδες του  Προγράμματος Διαύγεια.

ΙΙ.) για ποιο λόγο δόθηκαν από το Πρόγραμμα Διαύγεια ειδικοί κωδικοί στον κ Τσαγκρώνη Παναγιώτη (Γραμματέα της Ε.Ο.Κ.) και κ Βασιλακόπουλο Γιώργο (Πρόεδρο της Ε.Ο.Κ.), ώστε να έχουν τελικά αναρτήσει για την Ε.Ο.Κ. μόνο δύο απλά έγγραφα (ΑΔΑ 6183469ΗΦ2-0ΡΝ 29/7/2017 και ΑΔΑ 6Μ4Χ469ΗΦ2-1Τ9)

ΙΙΙ.) πως είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό την στιγμή που ήδη υπάρχουν τρεις σχετικές αποφάσεις της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τις οποίες αποδεικνύεται ότι η ομοσπονδία έχει τελικά επιχορηγηθεί από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού της για τα έτη 2012, 2011 και 2009.(ΑΔΑ: ΒΕΑΙΓ-40 με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», ΑΔΑ 4Α3ΨΓ-5 με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.)» και Απόφαση Γ.Γ.Α. με αρ. πρωτ.19910 στις 12-5-2010 με θέμα «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2009 της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»

Παρακάτω η απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναλυτικά η Καταγγελία- Αίτημα και όλα τα σχετικά έγγραφα:

2018 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ 1 ΑΠΟ 2
2018 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ 2 ΑΠΟ 2 ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
2018 ΠΡΟΣ ΓΓΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1 ΑΠΟ 2
2018 ΠΡΟΣ ΓΓΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2 ΑΠΟ 2

Προς:    Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

              Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού

              Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Αθλητισμού

Κοιν.:   Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων

             του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: «Καταγγελία-Αίτημα. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ως υπόχρεος φορέας για την ανάρτηση πράξεων και αποφάσεων στο Διαδίκτυο»

κ Υφυπουργέ του Αθλητισμού

κ Γενικέ Γραμματέα Αθλητισμού

κ Προϊστάμενε της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Αθλητισμού

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/18111 στις 18/5/18 το οποίο έχουν κοινοποιήσει και στην υπηρεσίας σας (επισυνάπτεται), σε απάντηση της υπ’ αριθμό 16/05.04.2018 ερώτηση/αίτησή μας (επισυνάπτεται)  με θέμα «Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ως υπόχρεος φορέας για την ανάρτηση πράξεων και αποφάσεων στο Διαδίκτυο» μας  έγινε γνωστό εκτός των άλλων  πως  «η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ως εποπτεύων τον εν λόγω φορέα σχηματισμός, έχει την ευθύνη να διαπιστώσει αν συντρέχουν οι προβλεπόμενες με τις αντίστοιχες περιπτώσεις α. και β. της παρ. 2 του άρθρου 2 προϋποθέσεις και εφόσον τούτο είναι αληθές να μεριμνήσει για την ένταξή τους στο σύστημα.»

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως εάν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει διαπιστώσει εάν συντρέχουν ή δεν συντρέχουν από το 2010 οι προαναφερόμενες προβλεπόμενες προϋποθέσεις του  Ν. 3861/2010 για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, έτσι ώστε η εποπτευόμενη από εσάς Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να αναρτεί υποχρεωτικά ή όχι τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις της στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Και επιπρόσθετα παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε:

Α.) Εάν υποχρεούται η Ε.Ο.Κ. να αναρτεί  υποχρεωτικά τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις της στο Πρόγραμμα Διαύγεια σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 3861/2010, για ποιο λόγο δεν τις αναρτεί από το 2010 έως σήμερα;

και Β.) Εάν δεν υποχρεούται η Ε.Ο.Κ. να αναρτεί  υποχρεωτικά τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις της στο Πρόγραμμα Διαύγεια σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 3861/2010

Ι.) για ποιο λόγο η Γ.Γ.Α. έχει μεριμνήσει και έχει καταχωρήσει  από το 2010 (έκδοση ειδικών κωδικών και εγκρίσεων από τα σχετικά αρμόδια όργανα) την Ε.Ο.Κ. στις ιστοσελίδες του  Προγράμματος Διαύγεια.

ΙΙ.) για ποιο λόγο δόθηκαν από το Πρόγραμμα Διαύγεια ειδικοί κωδικοί στον κ Τσαγκρώνη Παναγιώτη (Γραμματέα της Ε.Ο.Κ.) και κ Βασιλακόπουλο Γιώργο (Πρόεδρο της Ε.Ο.Κ.), ώστε να έχουν τελικά αναρτήσει για την Ε.Ο.Κ. μόνο δύο απλά έγγραφα (ΑΔΑ 6183469ΗΦ2-0ΡΝ 29/7/2017 και ΑΔΑ 6Μ4Χ469ΗΦ2-1Τ9)(επισυνάπτονται)

ΙΙΙ.)πως είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό την στιγμή που ήδη υπάρχουν τρεις σχετικές αποφάσεις της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τις οποίες αποδεικνύεται ότι η ομοσπονδία έχει τελικά επιχορηγηθεί από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού της για τα έτη 2012, 2011 και 2009.(ΑΔΑ: ΒΕΑΙΓ-40 με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», ΑΔΑ 4Α3ΨΓ-5 με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.)» και Απόφαση Γ.Γ.Α. με αρ. πρωτ.19910 στις 12-5-2010 με θέμα «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2009 της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» (επισυνάπτονται)

κ Υφυπουργέ του Αθλητισμού

κ Γενικέ Γραμματέα Αθλητισμού

κ Προϊστάμενε της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Αθλητισμού

Είμαστε σίγουροι πως κατανοείτε απόλυτα όχι μόνο το ειδικό έννομο συμφέρον του σωματείου μας, αλλά και τα αυτονόητα προφανή θεσμικά ζητήματα της ολοκληρωτικής διοικητικής και οικονομικής αδιαφάνειας στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης τα οποία έχουν πολλαπλώς δημόσια καταγγελθεί. Η Ε.Ο.Κ. είναι ο μοναδικός από τους περίπου 100 εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ο οποίος επιχορηγείται τακτικά αρκετές φορές κάθε χρόνο, ενώ δεν αναρτεί αποφάσεις στο πρόγραμμα Διαύγεια. Έχοντας την πεποίθηση πως θα επιληφτείτε άμεσα για όλα τα προαναφερθέντα, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

Τέλος, παρακαλούμε όπως, είτε μας αποστείλετε την απάντησή σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση evnikosbasket@gmail.com, είτε παραλάβει το σχετικό έγγραφο  ιδιοχείρως το μέλος του Δ.Σ. και  εκπρόσωπος στην ομοσπονδία κ Βασίλης Ντάκουρης (τηλ. επικοινωνίας  6944580770) και να μην το αποστείλετε με το ταχυδρομείο όπως και κινδυνεύει να απολεσθεί.

                                                                        Με εκτίμηση,

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΟΚ ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ME KOKKINH GRAMMH
2012 ΕΤΟΥΣ ΑΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΑΠΟ 2
2012 ΕΤΟΥΣ ΑΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΑΠΟ 2
2011 ΕΤΟΥΣ ΑΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΑΠΟ 2
2011 ΕΤΟΥΣ ΑΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΑΠΟ 2

Άλλα σχετικά άρθρα στο:

#gia_mia_omospondia_basket_me_diafaneia

Αρέσει σε %d bloggers: