Ζητήσαμε και εκδόθηκε Εισαγγελική Παραγγελία για να χορηγηθούν τα αντίγραφα των πρακτικών της εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης και της εφορευτικής επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. #gia_mia_omospondia_basket_me_diafaneia

Ζητήσαμε και εκδόθηκε Εισαγγελική Παραγγελία για να χορηγηθούν τα αντίγραφα των πρακτικών της εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης και της εφορευτικής επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και έτσι τελικά να γνωρίσουμε ποια είναι τα πραγματικά εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων αρχαιρεσιών της.

Η εισαγγελική παραγγελία (αρ. πρωτ. 24042 στις 4/1/2018 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών) υπογράφεται από τον κ Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου Εισαγγελέα Πρωτοδικών (και Αθλητικό Εισαγγελέα) και τον ευχαριστούμε που έκανε αποδεκτή την αίτησή μας, παρόλη την δυσάρεστη θέση μας να αιτούμαστε για ένα τόσο αυτονόητο ζήτημα εν έτει 2018 και να απασχολούμε έναν εισαγγελικό λειτουργό.

Της αίτησής για εισαγγελική παραγγελία είχαν προηγηθεί τα εξής:

Α.) Ουδέποτε και πουθενά και με οποιοδήποτε δημόσιο ή άλλο τρόπο ανακοινώθηκαν ή δημοσιοποιήθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα των τελευταίων εκλογοαπολογιστικών διαδικασιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Αριθμός εγγεγραμμένων μελών, ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών, μελών που ψήφισαν, λευκά άκυρα, αποτελέσματα αρχαιρεσιών, οι λόγοι που μειοψήφησαν τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό κτλ.)

Β.) Ουδέποτε χορηγήθηκαν από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης τα σχετικά προαναφερόμενα αντίγραφα πρακτικών σε απάντηση της σχετικής αίτησης  με αρ. πρωτ. Ε.Ο.Κ. 5698 στις 23/10/17.

Γ.) Ουδέποτε χορηγήθηκαν από το γραφείο του Υφυπουργού Αθλητισμού και Πολιτισμού, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού τα σχετικά προαναφερόμενα αντίγραφα πρακτικών σε απάντηση των σχετικών αίτησεών  με αρ. πρωτ. 496903 ΔΑΑ, 496903/1253 και 496903/3224 αντίστοιχα. (Τα προαναφερόμενα  έγγραφα φυλάσσονται στην υπηρεσία της Γ.Γ.Α στους σχετικούς φακέλους των Διευθύνσεων, όπως εγκρίσεις απολογισμών, νομιμοποιητικά έγραφα εκπροσώπησης της ομοσπονδίας κ.ά..)

Τέλος σε αναμονή της χορήγησης των αντιγράφων, καλοδεχούμενη είναι οποιαδήποτε συμβολή, όσων από την οικογένεια του μπάσκετ επιθυμούν, για να καταφέρουμε το αυτονόητο,  να δημοσιοποιήσουμε δηλαδή  τα εκλογικά αποτελέσματα των αρχαιρεσιών  ενός τόσο μα τόσο σημαντικού αθλητικού φορέα και όχι μόνο…

#gia_mia_omospondia_basket_me_diafaneia

#basket #Hellenic_Basketball

Άλλα σχετικά άρθρα:

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Γιατί τόσο απροκάλυπτα κρύβονται και διαστρεβλώνονται  τα πραγματικά εκλογικά αποτελέσματα των αρχαιρεσιών-εκλογικών διαδικασιών της;

Φεμινισμός, αθλητικός νόμος και το παγκόσμιο αρνητικό φαινόμενο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης 

Μόνο η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, στο σύνολο των 100 περίπου εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεν αναρτεί τις δαπάνες της στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 

Και άλλα σχετικά άρθρα για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στο:

#gia_mia_omospond;ia_basket_me_diafaneia

 

προς γγα μετα την εισαγγελικη παραγγελια 1 από 1

Προς:    Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού

Κοιν.:    Γραφείο  Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού

Όλες τις Διευθύνσεις  της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

 

Θέμα: «Εισαγγελική Παραγγελία για χορήγηση των αντιγράφων  πρακτικού εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης και  εφορευτικής επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης»

Κ Γενικέ Γραμματέα Αθλητισμού,

σας καταθέτω την εισαγγελική παραγγελία (αρ. πρωτ. 24042 στις 4/1/2018 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών), του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Κωνσταντίνου Σιμιτζόγλου (και Αθλητικού Εισαγγελέα)  και παρακαλώ όπως μας χορηγηθούν τα αντίγραφα πρακτικού της τελευταίας εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και του σχετικού πρακτικού εφορευτικής επιτροπής.

Να επισημανθεί πως οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού διαθέτουν ή θα πρέπει να διαθέτουν τα σχετικά ζητούμενα έγγραφα, μιας και αυτά είναι δύο από τα στοιχειώδη νομιμοποιητικά έγγραφα – έγγραφα εκπροσώπησης που απαιτούνται για  οποιαδήποτε φορέα (αντίγραφο του καταστατικού,  πρακτικό της εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης και εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή του  Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτικό απόφασης του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως του σε σώμα και πρακτικό περί των προσώπων που δεσμεύουν τον φορέα, βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βιβλία και άλλα), πολλώ δε μάλλον για μία εθνική αθλητική ομοσπονδία που η ΓΓΑ εποπτεύει, επιχορηγεί, ελέγχει, εγκρίνει προϋπολογισμούς και απολογισμούς κ. ά..

Επίσης, επισυνάπτονται και τα αναπάντητα αιτήματα τόσο προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης όσο και προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και τις υπηρεσίες της ΓΓΑ, τα οποία έχουν προηγηθεί στις 23-10-2017, στις 8-11-2017 και 24-11-2017.

Τέλος, παρακαλώ όπως τα σχετικά έγγραφα είτε αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση evnikosbasket@gmail.com ή vasilis.ntakouris@gmail.com, είτε τα παραλάβω ιδιοχείρως (τηλ. επικοινωνίας  ).

Με εκτίμηση,

Μέλος του Δ.Σ. ΓΑΣ Εύνικος και εκπρόσωπος στην Ε.Ο.Κ.

Ντάκουρης Βασίλης

ενωπιον του εισαγγελέα 1 απο 2

ενωπιον του εισαγγελέα 2 απο 2

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Αίτηση για Χορήγηση Εισαγγελικής Παραγγελίας

του Βασίλη Ντάκουρη του Θεοδώρου και της Σοφίας ως εκπρόσωπο του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Εύνικος με έδρα στην οδό Διονύσου 17 στο Δήμο Φυλής και ενεργό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

**************

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2690 της 5/9.3.1999 κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων, στην έννοια των οποίων περιλαμβάνονται και εκείνα που  προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες. (βλ. ΓνωμΕισΑΠ 2/2003 και ΓνωμΝΣΚ 243/2000).

Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. β’ του Ν. 17561/1988 ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών δικαιούται να παραγγέλλει τις υπηρεσίες του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών κοινής ωφελείας και όλων γενικά των επιχειρήσεων του δημοσίου τομέα να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφά τους, όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον.

Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων, ο δε νομοθέτης καθιέρωσε ως μόνη προϋπόθεση την επίκληση και ύπαρξη «εύλογου ενδιαφέροντος» (βλ. ΓνωμΕισΑΠ 1/2005, ΣτΕ 841/1997, 3130/2000).

Επειδή:

Α.) Ο Εύνικος Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με ειδική αθλητική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και συμμετείχε μάλιστα με τον εκπρόσωπό του Βασίλη Ντάκουρη του Θεοδώρου και στην τελευταία εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση της ομοσπονδίας για την ανάδειξη μελών του διοικητικού της συμβουλίου.

Β.) Ο Εύνικος Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος έχει προφανέστατα το ειδικό έννομο συμφέρον να αναζητά και να του χορηγούνται τα αντίγραφα πρακτικού της τελευταίας εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και του σχετικού πρακτικού εφορευτικής επιτροπής.

Γ.) Ουδέποτε και πουθενά και με οποιοδήποτε δημόσιο ή άλλο τρόπο ανακοινώθηκαν ή δημοσιοποιήθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα των τελευταίων εκλογοαπολογιστικών διαδικασιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Αριθμός εγγεγραμμένων μελών, ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών, μελών που ψήφισαν, λευκά άκυρα, αποτελέσματα αρχαιρεσιών, κτλ.)

Δ.) Ουδέποτε χορηγήθηκαν από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης τα σχετικά προαναφερόμενα αντίγραφα πρακτικών σε απάντηση της σχετικής αίτησης μου με αρ. πρωτ. Ε.Ο.Κ. 5698 στις 23/10/17.

Ε.) Ουδέποτε χορηγήθηκαν από το γραφείο του Υφυπουργού Αθλητισμού και Πολιτισμού, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού τα σχετικά προαναφερόμενα αντίγραφα πρακτικών σε απάντηση των σχετικών αίτησεών μου με αρ. πρωτ. 496903 ΔΑΑ, 496903/1253 και 496903/3224 αντίστοιχα. (Τα προαναφερόμενα  έγγραφα φυλάσσονται στην υπηρεσία της Γ.Γ.Α στους σχετικούς φακέλους της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, όπως εγκρίσεις απολογισμών, νομιμοποιητικά έγραφα εκπροσώπησης της ομοσπονδίας κ.ά..)

Επειδή, με βάση την υπ’ αριθμ. 7/2007 εγκύκλιο του αρμόδιου αντιεισαγγελέα του Α.Π οι αποδέκτες των παραγγελιών είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τις παραγγελίες σχετικά με τη χορήγηση των αιτούμενων αντιγράφων.

Για τους λόγους αυτούς,

ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Όπως διατάξετε τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με εισαγγελική παραγγελία  που θα εκδώσετε, να μου  χορηγήσουν τα αντίγραφα πρακτικού της τελευταίας εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και του σχετικού πρακτικού εφορευτικής επιτροπής.

                                                    Ο Αιτών

                                              Βασίλης Ντάκουρης

          Μέλος του Δ.Σ. ΓΑΣ Εύνικος και εκπρόσωπος στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

προς εοκ για αντιγραφα 1 απο 1

Προς:   τον Πρόεδρο και τoν Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Κοιν:    Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού

Δ/νση Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ

Θέμα:  Αντίγραφα πρακτικού εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης της Ε.Ο.Κ. και πρακτικού εφορευτικής επιτροπής.

Ο Εύνικος Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και συμμετείχε μάλιστα με τον εκπρόσωπό του και στην τελευταία εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση της ομοσπονδίας για την ανάδειξη μελών του διοικητικού της συμβουλίου.

Ως εκ τούτου έχοντας ο σύλλογος μας ειδικό έννομο συμφέρον, αλλά και του γεγονότος ότι ουδέποτε και πουθενά και με οποιοδήποτε δημόσιο ή άλλο τρόπο ανακοινώθηκαν ή δημοσιοποιήθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα των τελευταίων εκλογοαπολογιστικών διαδικασιών της Ε.Ο.Κ. (Αριθμός εγγεγραμμένων μελών, ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών, μελών που ψήφισαν, λευκά άκυρα, αποτελέσματα αρχαιρεσιών, κτλ.)  παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε αντίγραφα των πρακτικών της τελευταίας εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης καθώς και του σχετικού πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής των αρχαιρεσιών.

Τέλος, παρακαλούμε όπως, είτε μας αποστείλετε τα αντίγραφα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση evnikosbasket@gmail.com, είτε τα παραλάβει ιδιοχείρως το μέλος του Δ.Σ. και  εκπρόσωπος στην ομοσπονδία κ Βασίλης Ντάκουρης (τηλ. επικοινωνίας ).

Με εκτίμηση,

προς γγα για αντιγραφα 1 απο 2

προς γγα για αντιγραφα 2 απο 2

Προς:    Τον κ. Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Κοιν.:    Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ

Θέμα:  Αντίγραφα πρακτικού εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης της Ε.Ο.Κ.

 και πρακτικού εφορευτικής επιτροπής.

Κ Υφυπουργέ,

σε συνέχεια του αναπάντητου αιτήματος μας προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, το οποίο και σας επισυνάπτουμε (αρ.πρωτ. Ε.Ο.Κ. 5698/23-10-2017 όπως κοινοποιήθηκε και στην ΓΓΑ με αρ.πρωτ. 467661/8-11-17), παρακαλούμε όπως οι υπηρεσίες σας, μας χορηγήσουν τα αντίγραφα πρακτικού της τελευταίας εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και του σχετικού πρακτικού εφορευτικής επιτροπής.

Είμαστε σίγουροι πως κατανοείτε απόλυτα όχι μόνο το ειδικό έννομο συμφέρον του σωματείου μας, αλλά και τα αυτονόητα θεσμικά ζητήματα περί δημοκρατίας που δημιουργούνται από το γεγονός ότι ουδέποτε και πουθενά και με οποιοδήποτε δημόσιο ή άλλο τρόπο ανακοινώθηκαν ή δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογοαπολογιστικών διαδικασιών της Ε.Ο.Κ. (Αριθμός εγγεγραμμένων μελών, ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών, μελών που ψήφισαν, λευκά άκυρα, αποτελέσματα αρχαιρεσιών, κτλ.).

Είμαστε σίγουροι πως θα κατανοήσετε και την δυσάρεστη θέση μας να αιτούμαστε εν έτη 2017 στον Υφυπουργό για ένα τόσο αυτονόητο ζήτημα. Δυστυχώς όμως είστε η τελευταία μας ελπίδα, ως νομικός και ως  υπερασπιστής με κάθε δυνατό τρόπο της διασφάλισης της διαφάνειας.

–Ο Εύνικος Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και συμμετείχε μάλιστα με τον εκπρόσωπό του και στην τελευταία εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση της ομοσπονδίας για την ανάδειξη μελών του διοικητικού της συμβουλίου.

–Τα προαναφερόμενα  έγγραφα φυλάσσονται στην υπηρεσία της Γ.Γ.Α στους σχετικούς φακέλους της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, όπως εγκρίσεις απολογισμών, νομιμοποιητικά έγραφα εκπροσώπησης της ομοσπονδίας κ.ά..

–Τέλος, παρακαλούμε όπως οι υπηρεσίες σας, είτε μας αποστείλουν τα αντίγραφα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση evnikosbasket@gmail.com, είτε τα παραλάβει ιδιοχείρως το μέλος του Δ.Σ. και  εκπρόσωπος στην ομοσπονδία κ Βασίλης Ντάκουρης (τηλ. επικοινωνίας

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: