Υπόδειγμα ιατρικής γνωμάτευσης για την συμμετοχή σε δραστηριότητες Αθλητικού Σωματείου. Μια καλή πρακτική.(Αντικαταστάθηκε από την Κάρτα Υγείας Αθλητή για αθλητές/τριες με Δελτίο Αθλητή)

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1-9-18

Σύμφωνα με Άρθρο 1 της ΚΥΑ – ΦΕΚ Β 3254 στις 8-8-2018 (2) «Κάρτα Υγείας Αθλητή» «1. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. 2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του. 3. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.»

Ως εκ τούτου η Ιατρική Γνωμάτευση για όσους αθλητές/τριες έχουν Δελτίο Αθλητή καταργείται και αντικαταστείτε από την Κάρτα Υγείας Αθλητή. Σε περιπτώσεις άθλησης αθλητών/τριών δεν έχουν Δελτίο Αθλητή, δύναται να χρησιμοποιείται η Ιατρική Γνωμάτευση ή η Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θεωρείται  ΜΟΝΟ από ιατρούς Καρδιολόγους μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ιδιότητα. Ταυτόχρονα μπορεί να θεωρηθεί και από ιατρούς λοιπόν ειδικοτήτων, αφού λάβουν την σχετική πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ).

Για το λόγο αυτό, εφόσον η σφραγίδα του ιατρού που υπογράφει την Κάρτα Υγείας αναφέρει  την συγκεκριμένη πιστοποίηση (ΕΚΑΕ), η θεώρηση της Κάρτας είναι έγκυρη και ο αθλητής/τρια έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα.

Παρατίθετε και το υπόδειγμα   Κάρτας Υγείας του Αθλητή, όπως ακριβώς προτάθηκε από την Ε.Ο.Κ.

2018 ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 25-8-18

Επικαιροποιημένη Ιατρκή Γνωμάτευση – Βεβαίωση η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση εγγραφής του καλαθοσφαιριστή/στριας στα τμήματα του Γ.Α.Σ. Εύνικος για την αθλητική χρονιά 2018-2019.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Βεβαιούται ότι ο/η ………………………………………………………    ……………………………………………….    του ……………….…., ηλικίας ……..  ετών εξετάσθηκε σήμερα από τον/ην υπογράφοντα/φουσα ιατρό.

Με βάση το ιατρικό ιστορικό και τα ευρήματα από την κλινική εξέταση προκύπτει ότι είναι  υγιής και δεν προκύπτουν στοιχεία τα οποία αποτελούν αντένδειξη για την συμμετοχή του/ης σε οργανωμένες και επιτηρούμενες αθλητικές δραστηριότητες.

Ως εκ τούτου δύναται να συμμετέχει στις αθλητικές καλαθοσφαιριστικές δραστηριότητες του ερασιτεχνικού γυμναστικού αθλητικού συλλόγου «Εύνικος», με την σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνος/ιδίου.

Ημερομηνία _ _ / _ _ / _ _ _ _

 Ο/Η Ιατρός

(σφραγίδα και υπογραφή)

Σημειώσεις:

 1. Η παρούσα βεβαίωση επισυνάπτεται στην αίτηση εγγραφής του καλαθοσφαιριστή/στριας στα τμήματα του Γ.Α.Σ. Εύνικος. Στην αίτηση εγγραφής δηλώνονται υπεύθυνα και τα εξής:

« Α.) Ο/η υιός/κόρη μου έχει καλή υγεία η οποία ελέγχεται περιοδικά από γιατρούς και  δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας που να τον/την εμποδίζει να γυμνάζεται.

Επιπρόσθετα έχω ενημερώσει τους γιατρούς για το εάν  ο/η υιός/κόρη μου:

 1. Έχει ποτέ νιώσει κατά την άθληση πόνο στο στήθος ή δυσκολία στην αναπνοή.
 2. Έχει ποτέ σπάσει κόκαλο, φορέσει νάρθηκα ή τραυματίσει κάποια άρθρωση.
 3. Έχει κάποια χρόνια αρρώστια ή παίρνει συστηματικά φάρμακα για κάποιο λόγο.
 4. Έχει ποτέ νιώσει ζάλη ή λιποθυμήσει πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από άσκηση.
 5. Έχει  μονό ένα  από τα κανονικά διπλά όργανα (όπως π.χ. μάτια, νεφρά κλπ.).
 6. Έχει άσθμα ή αλλεργίες.
 7. Έχει κάποιος από την οικογένειά του/της  εμφανίσει καρδιακή νόσο.

Επιπλέον προσκόμισα και την  σχετική  ιατρική βεβαίωση, στην οποία εγγράφεται αναλυτικά οποιαδήποτε τυχόν ιατρική συμβουλή ή οδηγία  θα πρέπει να γνωρίζει ο προπονητής. Επίσης, σε περίπτωση έκτακτου προβλήματος υγείας θα ενημερώσω αναλυτικά και άμεσα τον προπονητή του τμήματος. »

 1. Για τυχόν πληροφορίες προς ενημέρωση του προπονητή, οι οποίες επιφέρουν οποιαδήποτε μορφής περιορισμούς στην συμμετοχή σε αθλητικές αγωνιστικές δραστηριότητες και η παράλειψή τους μπορεί να εκθέσει τον/ην αθλούμενο σε κίνδυνο, παρακαλούμε όπως ο/η ιατρός συντάξει μια άλλη σχετική βεβαίωση.
 2. Σε όποιον/α καλαθοσφαιριστή/στρια έχει ήδη ατομικό δελτίο αθλητή από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης παρακαλείται όπως ο/η ιατρός να υπογράψει την Κάρτα Υγείας του Αθλητή και όχι Ιατρική Γνωμάτευση.
 3. Η παρούσα βεβαίωση συμπληρώνεται από τον/ην ιατρό του/ης καλαθοσφαιριστή/στριας και κατατίθεται κατά την εγγραφή του/ης για την αθλητική χρονιά (από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019). Όσοι δεν καταθέτουν την βεβαίωση- ιατρική γνωμάτευση δεν θα γίνονται  δεκτοί στα τμήματα των ακαδημιών.
 4. Hπαρούσα ιατρική βεβαίωση, τα δεδομένα που αναφέρονται σε αυτήν  όπως και τα λοιπά ιατρικά δεδομένα που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής στο αθλητικό σωματείο  προστατεύονται ως προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχονται  σύμφωνα με τις επιταγές  της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας.

2018 2019 ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 2018 2019

Άρθρο 2-9-2016

Η ετήσια ιατρική γνωμάτευση αποτελεί το σημαντικότερο πρωτογενές προληπτικό μέτρο για την συμμετοχή σε δραστηριότητες αθλητικών σωματείων. Άμεσος σκοπός της είναι η αποτροπή των πρόωρων θανάτων, των τραυματισμών και  των αρνητικών στάσεων που επιδρούν στην υγεία μας. Έμμεσος σκοπός της αποτελεί η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών που επιδρούν θετικά στην υγεία.

Δυστυχώς στον ελληνικό αθλητισμό, εάν και το κόστος της ιατρικής γνωμάτευσης είναι προφανέστατα αρκετά υψηλό, τόσο για κάθε οικογένεια όσο και για το ελληνικό κράτος, δεν έχει υπολογιστεί και στην συνέχεια δεν έχει καν μελετηθεί  ο δείκτης κόστους – αποτελεσματικότητας αυτής της προληπτικής δράσης. Επιπλέον, αποτελεί κοινή διαπίστωση πως οποιαδήποτε αποτελεσματικότητα περιορίζεται ακόμα περισσότερο όταν:

–Δεν κυριαρχεί η μηδενική κοινωνική ανοχή σε όποια «εύκολη», «γρήγορη», «σύντομη» και μερικές φορές «απούσα»  ιατρική εξέταση για την υπογραφή  της σχετικής βεβαίωσης.

–Δεν αποτελεί προτεραιότητα συζήτησης το περιεχόμενο της σχετικής βεβαίωσης από κάθε προπονητή, αθλητή, γονέα, έφορο και διοικητικό μέλος συλλόγου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της απουσίας οποιαδήποτε σχετικής παρατήρησης μετά από σοβαρό τραυματισμό.

–Δεν έχει εκληφθεί η εθελοτυφλία μας, ιδιαίτερα σε επίπεδο προπονητή και διοικητικού μέλους έτσι ώστε, ενώ δεν έχουμε υποκειμενική ή αντικειμενική ευθύνη για την ύπαρξη «εύκολων», «γρήγορων», «σύντομων» ή «ανύπαρκτων» ιατρικών εξετάσεων, να προβαίνουμε σε διαπροσωπικές υπερβάσεις και να ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ.

Οι σημειώσεις στο υπόδειγμα της ιατρικής γνωμάτευσης, το οποίο συνοδεύει την αίτηση εγγραφής  αθλητή σε Αθλητικό Σωματείο, αποτελούν την  καλύτερη αφορμή για την επίλυση των προαναφερόμενων ζητημάτων καθώς και για την «εσωτερίκευση» ιδιαίτερα από τους γονείς ανήλικων αθλητών, της νομικής υποχρέωσης για την ετήσια ιατρική γνωμάτευση.

Τέλος, στην  προσπάθεια να  μην χάνουμε την παραμικρή ευκαιρία για να γινόμαστε «πολλαπλασιαστές»  δράσεων ή εκστρατειών για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας, προσθέτουμε κάτι σχετικό, στην  πίσω λευκή «ανεκμετάλλευτη» σελίδα του φύλλου της ιατρικής γνωμάτευση. Στην προκειμένη περίπτωση για το έτος 2016-2017 προστέθηκαν σχετικά κείμενα για την προστασία των παιδιών από το παθητικό κάπνισμα.

Υ.Γ. 1 Είναι προφανές πως για τα αθλήματα μεσαίου και υψηλού ρίσκου απαιτούνται επιπλέον προληπτικές διαδικασίες.

Υ.Γ. 2 Για οποιαδήποτε πρόταση βελτίωσης ή έκφρασης οποιουδήποτε προβληματισμού, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο email: vasilis.ntakouris@gmail.com.

Βασίλης Ντάκουρης

Υποψήφιος για μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. στις επερχόμενες εκλογές του 2021

Πτυχιούχος ΣΕΦΑΑ Αθηνών (Πρώην ΤΕΦΑΑ) με ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση και μεταπτυχιακές σπουδές στην Άσκηση και Ποιότητα Ζωής

Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Διεθνής Καλαθοσφαιριστής με την Εθνική Ελπίδων και Εθνική Παίδων
Πρώην Επαγγελματίας Καλαθοσφαιριστής και Προπονητής
Αντιπρόεδρος του ΓΑΣ Εύνικος και εκπρόσωπός του στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

 Facebook
 Twitter
 YouTube
 Instagram
 Linked In
 Basket12

Άλλες καλές πρακτικές, οι οποίες αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία  Αθλητικών Σωματείων

Υπόδειγμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Απολογισμού/Αρχαιρεσιών, Εφορευτικής Επιτροπής και Εξελεγκτικής Επιτροπής σωματείου/συλλόγου.

Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής ανήλικου αθλητή σε Αθλητικό Σωματείο.

Υπόδειγμα Κώδικα Δεοντολογίας Γονέων Ανήλικων Αθλητών.

Η μόνιμη ανάρτηση στον  πίνακα ανακοινώσεων  των 7 ΔΩΡΕΑΝ τηλεφωνικών  γραμμών  βοηθείας για την προστασία και την ευημερία των παιδιών και των εφήβων.

Κώδικας δεοντολογίας προπονητών καλαθοσφαίρισης.

Υ.Γ.:  Για οποιαδήποτε πρόταση βελτίωσης των προαναφερόμενων καλών πρακτικών ή έκφρασης οποιουδήποτε προβληματισμού, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο email: vasilis.ntakouris@gmail.com.

παθητικο καπνισμα 2016 2017 ευνικος
Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: