Μία πρόταση ενιαίας νομοθετικής ρύθμισης των επαγγελμάτων των προπονητών αθλημάτων και των εκπαιδευτών ή της αναψυχής οποιασδήποτε κινητικής δραστηριότητας τεσσάρων επιπέδων.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 2 Δεκεμβρίου 2018 με αφορμή την δημόσια διαβούλευση του σχετικού νομοσχεδίου από την Γ.Γ.Α.

Έχοντας εκτός των άλλων  αποκτήσει ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία από την συμμετοχή μου  στο  Working Group  «Education and Training in Sport» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περίοδο 2010-2011, εκπροσωπώντας την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε όλες τις αρχικές συζητήσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα στον χώρο του αθλητισμού σε σχέση με το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Επαγγελματικών Προσόντων, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής όσο αφορά το κατατεθέν αθλητικό νομοσχέδιο προς  διαβούλευση:

Η ανάγκη για ένα ενιαίο σύγχρονο κλαδικό πλαίσιο στο χώρο των προπονητών αθλημάτων και  γυμναστών/εκπαιδευτών πάσης φύσεως κινητικών δραστηριοτήτων ακόμα και  στους  σχετικούς χώρους  της αναψυχής και του τουρισμού είναι επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε. Το ενιαίο αυτό πλαίσιο  αποτελεί και το μοναδικό σύγχρονο εργαλείο διαφάνειας και μεταρρύθμισης  για την εύρεση εργασίας, της επαγγελματικής ανέλιξης, και γενικότερα της ανάπτυξης του κλάδου μας, καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αυξάνει σημαντικά την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και προστατεύει την δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Στις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές ελληνικές συνθήκες το ενιαία αυτό πλαίσιο επαγγελματικών δικαιωμάτων σε σχέση με τα επαγγελματικά προσόντα και ανάλογων επαγγελματικών περιγραμμάτων, θα πρέπει να έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά.

Α. Να μην  αποκλείονται κατά οποιοδήποτε τρόπο, ούτε σε επίπεδα, ούτε σε δραστηριότητα οι πτυχιούχοι ΣΕΦΑΑ, είτε έχουν αποκτήσει σχετική ειδικότητα, είτε έχουν – είτε δεν έχουν  παρακολουθήσει έστω και ένα μάθημα για την  δραστηριότητα που επιθυμούν να λάβουν επαγγελματικό δικαίωμα. Σε κάθε περίπτωση οι πτυχιούχοι ΣΕΦΑΑ έχουν πιστοποιημένα προσόντα με  σχετικά μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε κατηγορία και κάθε ειδικότητα.

Παράδειγμα 1: Δεν θα πρέπει ο πτυχιούχος ΣΕΦΑΑ, που (εκτός των άλλων ετήσιων βασικών μαθημάτων και του επιπέδου 6 του πτυχίου στο «εθνικό επαγγελματικό πλαίσιο προσόντων») έχει παρακολουθήσει  ένα εξάμηνο μαθήματος σε άθλημα που δεν θα πάρει την ειδικότητα του, να μην μπορεί να αποκτήσει   το επαγγελματικό δικαίωμα του προπονητή Γ σε αυτό το άθλημα. Φανταστείτε δε να έχει κάνει επιπλέον και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Την ίδια στιγμή μάλιστα που οι απόφοιτοι ΙΕΚ επιπέδου 5 και οι απόφοιτοι σχολών της ΓΓΑ, αγνώστου επιπέδου και σχετικής πιστοποίησης, έχουν λιγότερα «μαθησιακά αποτελέσματα». Επίσης την ίδια στιγμή στο δημόσιο ο πτυχιούχος ΣΕΦΑΑ να διορίζεται και να προπονεί/γυμνάζει/εκπαιδεύει  οποιαδήποτε κινητική δραστηριότητα-άθλημα.

Παράδειγμα 2: Με την ίδια λογική δεν μπορεί να αποκλείονται πτυχιούχοι ΣΕΦΑΑ, ακόμα και χωρίς να έχουν παρακολουθήσει σχετικό μάθημα της ειδικότητας του εκπαιδευτή που ενδιαφέρονται. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σχετικής  παρακολούθησης μαθήματος από κάποιον πιστοποιημένο φορέα.

Β. Να δίνεται η δυνατότητα σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο έχει αποκτήσει σχετικά επαγγελματικά προσόντα τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης, από πιστοποιημένη και με προϋποθέσεις δομή (π.χ. Πανεπιστήμια, ΙΕΚ, Σχολές, Ομοσπονδίες-Εμπειρία, Σύνδεσμοι προπονητών κ.α.), να αποκτήσουν σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα.

Παράδειγμα: Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου στα ΣΕΦΑΑ δεν διδάσκεται ούτε καν σαν μάθημα κάποια αθλητική-κινητική δραστηριότητα, ενώ θα πρέπει να δούμε πως αυτή η δραστηριότητα θα καλυφθεί από ενδιαφερόμενους με σχετικά επαγγελματικά προσόντα.

Γ. Η συμμετοχή των μη πτυχιούχων ΣΕΦΑΑ στο μικρότερο επίπεδο επαγγελματικού δικαιώματος (προπονητής Γ ή Προπονητής Δ / Εκπαιδευτής) αλλά και η διαδρομή της επαγγελματικής ανέλιξης τους ως το υψηλότερο επίπεδο του Προπονητή Α, θα πρέπει να είναι με πολύ αυστηρές ή λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις – κριτήρια  σε σχέση με το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης του κάθε επαγγέλματος στην αγορά και ιδιαίτερα σε σχέση με το εάν μπορεί να καλυφθεί τυχόν αρνητικό ισοζύγιο από τους πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ. Έτσι δεν είναι δυνατόν να ράψουμε το ίδιο κοστούμι για κάθε άθλημα ή δραστηριότητα, μιας και κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε ανεφάρμοστες εξ αρχής αποφάσεις που θα υπονομευόσουν και οποιαδήποτε άλλη καλή διευθέτηση.

Παράδειγμα 1:   Στην περίπτωση των προπονητών καλαθοσφαίρισης δύναται οι  ενδιαφερόμενοι φορείς μετά από καταγραφή των δεδομένων της αγοράς να αποφασίσουν για τέσσερα επίπεδα με αυστηρές προϋποθέσεις ανέλιξης, όπως αρκετά χρόνια αγωνιστικής αθλητικής εμπειρίας ή  προπονητικής εμπειρίας ή παρακολούθηση σχολών με σημαντικές υποχρεώσεις και μαθησιακά αποτελέσματα.

Παράδειγμα 2: Στην περίπτωση των μη ολυμπιακών δυναμικών αθλημάτων, ίσως θα πρέπει να προταθεί ομαδοποίηση της ειδικότητας του προπονητή και τα επαγγελματικά δικαιώματα της Δ και Γ κατηγορίας να καλύπτουν όλο το φάσμα της υπάρχουσας αγοράς και εάν υπάρχουν κενά η πρόσβαση στην τελευταία κατηγορία να είναι πιο εύκολη για τους μη πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ.

Ως εκ τούτων, η παρακάτω πρόταση, είναι συμβατή τόσο με την ελληνική πραγματικότητα και το Ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, αλλά και με τις προτάσεις όλων των ευρωπαϊκών φορέων που έχουν μελετήσει τα συγκεκριμένα θέματα. Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός σε δυο επαγγέλματα αυτό του προπονητή και αυτό του εκπαιδευτή, μιας και ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως  ο κλάδος είναι ένας με διάφορα επίπεδα και διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα και προσόντα, ενώ η διάσπασή του σε προπονητές και εκπαιδευτές απαξιώνει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης και θα δημιουργήσει στο μέλλον σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την ευρωπαϊκή κινητικότητα στην αντιστοιχία τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων.

Παράδειγμα 1. Στο προτεινόμενο άλλο επάγγελμα του εκπαιδευτή δεν είναι δυνατόν να προβλέψεις επιπλέον επίπεδα για τις κινητικές δραστηριότητες με υψηλό ρίσκο που προφανώς είναι αδιανόητο για λόγους ασφάλειας να καλύψεις αυτήν την ανάγκη με το απλό επίπεδο εκπαιδευτή.

Παράδειγμα 2: Όσοι ενδιαφερόμενοι στην Ευρώπη έχουν δικαιώματα Προπονητή Α, Β, ή Γ θα έρχονται αυτόματα σαν εκπαιδευτές στην Ελλάδα, ενώ οι περισσότεροι  Έλληνες δεν θα μπορούν. Δείτε παρακάτω την εικόνα με τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα στην Γαλλία.

Μια πρόταση  ενιαίας  νομοθετικής ρύθμισης των επαγγελμάτων των  προπονητών αθλημάτων και  των εκπαιδευτών ή της αναψυχής  οποιασδήποτε  κινητικής  δραστηριότητας με τέσσερα επίπεδα.

2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΤΑΚΟΥΡΗ 2 ΑΠΟ 2

Επίσης είναι αυτονόητο σε όσους γνωρίζουν πως θα πρέπει να πιστοποιηθεί και η αντιστοίχιση αυτών των επιπέδων προπονητών/εκπαιδευτών με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ώστε να ορίζονται οι αντιστοιχήσεις με τα επαγγελματικά δικαιώματα των συναδέλφων της Ευρώπης. Έτσι στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κινητικότητας να γνωρίζουν και οι έλληνες αλλά και οι ευρωπαίοι σε ποιο επίπεδο μπορούν να δουλέψουν σε όλη την Ευρώπη. Δείτε το παρακάτω παράδειγμα της Γαλλίας. Άραγε ένας Γάλλος στην Ελλάδα ή ένας Έλληνας στην Γαλλία τι επαγγελματικό δικαίωμα θα είχε;

ΓΑΛΛΙΑ 1

Επιπρόσθετα θα πρέπει ο νομοθέτης να δει άμεσα και τα επαγγελματικά δικαιώματα και προσόντα  στο χώρο της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. όπως επίσης και τα επαγγελματικά προσόντα  των διαιτητών και κριτών, τουλάχιστον στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Τέλος αναφορικά με την περίπτωση του ποδοσφαίρου δεν θα υπήρχε καμία διαφωνία με την πιστοποίηση ορισμένων  προσόντων μη  πανεπιστημιακού επιπέδου, από οποιοδήποτε αθλητικό φορέα με αξιολογημένες και νομοθετημένες  όμως προϋποθέσεις, όπως πραγματοποιείται διαχρονικά σε όλη την Ευρώπη. Κρίνονται όμως ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ τρία θέματα στο προτεινόμενο νομοσχέδιο:

1.Τα μαθησιακά αποτελέσματα των σχολών της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ακόμα και εάν πιστοποιηθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ, δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερα από αυτά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα καταστρατηγείται βάναυσα και η αρχική προϋπόθεση της συμμετοχής των πτυχιούχων ΣΕΦΑΑ  σε όλα τα επίπεδα προπονητών π ου αναλύθηκε νωρίτερα.

2.Οι οικονομικές διαστάσεις της πρότασης είναι απαράδεκτες, μιας και η προτεινόμενη διαδικασία απαιτεί εκατοντάδες ευρώ να κατατεθούν στα ταμεία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας από κάθε ενδιαφερόμενο πτυχιούχο ΣΕΦΑΑ.

3.Η πρόταση αυτή παραχωρώντας τέτοια δικαιώματα στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία προσβάλλει το κύρος του κράτους δικαίου και προσβάλλει όλους τους συμμετέχοντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαταράσσει οποιαδήποτε μορφή εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και κοινωνικών εταίρων. Πολύ δε περισσότερο όταν δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αιτιολογία (και γιατί να μην γίνει το ίδιο και σε άλλες μεγάλες ομοσπονδίες) και όλοι γνωρίζουν για τα κακώς κείμενα στην ομοσπονδία αυτή. Αλήθεια θα δημοσιεύει κάποιος τι ακριβώς γίνεται στις οργανωμένες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά.

Προς επίρρωση όλων των προαναφερομένων δύο ρητορικές ερωτήσεις:

Ποια τελικά είναι η θέση του ΕΟΠΠΕΠ Εθνικού Οργανισμού Προσόντων αρμόδιου για τις σχετικές πιστοποιήσεις προσόντων σχολών ΓΓΑ και ΕΠΟ, μιας και το προτεινόμενο νομοσχέδιο αγγίζει τα όρια της αναρμοδιότητας της ΓΓΑ, ως προς την πιστοποίηση των προσόντων;

Έχει ζητηθεί ποτέ σχετική εισήγηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη στην Επαγγελματική Κατάρτιση SEDEFOP, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά και ειδικά με τα επαγγελματικά προσόντα σε όλη την Ευρώπη και μάλιστα – άκουσον άκουσον – έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη !!!

Ο Βασίλης Ντάκουρης είναι πτυχιούχος ΣΕΦΑΑ του Εθνικού Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Προπονητή Α στην καλαθοσφαίριση και μεταπτυχιακές σπουδές στην Αθλητική Αναψυχή.

Άρθρο αναρτημένο στις 6/1/2016

Θα έπρεπε να είχε ήδη ξεκινήσει σχετικός δημόσιος διάλογος αμέσως μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010 και την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Δυστυχώς η δημόσια αυτή διαβούλευση δεν έχει ξεκινήσει  μέχρι σήμερα, παρόλο που έχει ήδη συγκροτηθεί το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων-ΣΑΕΠ για τίτλους τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης (ΦΕΚ 527 στις 18/11/2012), έχει ήδη οργανωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και  Επαγγελματικού Προσανατολισμού-ΕΟΠΠΕΠ για τον εκπαιδευτικό τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευση και Κατάρτισης αναπτύσσοντας το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και λειτουργώντας την Εισηγητική Επιτροπή  Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ) (Νόμος 4115/2013), καθώς επίσης έχει ήδη νομοθετηθεί η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και της κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (Νόμος 3919/2011).

Το αλαλούμ που επικρατεί στην ελληνική σημερινή πραγματικότητα, στον χώρο των προπονητών αθλημάτων και  γυμναστών/εκπαιδευτών πάσης φύσεως κινητικών δραστηριοτήτων ακόμα και  στους  σχετικούς χώρους  της αναψυχής και του τουρισμού, απαιτεί επειγόντως έναν δημόσιο διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, για ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό και νομοθετική πρωτοβουλία   για να ρυθμιστούν συνολικά τα προαναφερόμενα επαγγέλματα με ένα ενιαίο σύγχρονο κλαδικό πλαίσιο  προσόντων και ανάλογων καθορισμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη  τα  δεδομένα της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Το κλαδικό αυτό πλαίσιο  αποτελεί και το μοναδικό σύγχρονο εργαλείο διαφάνειας και μεταρρύθμισης  για την εύρεση εργασίας, της επαγγελματικής ανέλιξης, και γενικότερα της ανάπτυξης του κλάδου μας, καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αυξάνει σημαντικά την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και προστατεύει την δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Για τους λόγους αυτούς και έχοντας εκτός των άλλων  αποκτήσει ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία από την συμμετοχή μου  στο  Working Group  «Education and Training in Sport» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περίοδο 2010-2011 εκπροσωπώντας την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, παίρνω την πρωτοβουλία να καταθέσω προς ενημέρωσή σας μια ενιαία στρατηγική πρόταση (αρχιτεκτονική δομή) για όλα τα παραπάνω.

2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΤΑΚΟΥΡΗ 2 ΑΠΟ 2

Ενδεικτικά καταγράφονται και ορισμένοι σημαντικοί φορείς που πρέπει να συμμετέχουν στην δημόσια διαβούλευση:

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και  Επαγγελματικού Προσανατολισμού-Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ό οποίος αποτελεί και Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων-Σ.Α.Ε.Π., Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των ελληνικών Α.Ε.Ι., Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, Σύνδεσμοι Ελλήνων Προπονητών, Συνδικάτα σχετικά με τα επαγγέλματα στο χώρο του τουρισμού και της αναψυχής, Ενώσεις, επιμελητήρια και εκπρόσωποι επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχετικά επαγγέλματα και προφανώς το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, Cedefop, το οποίο έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Σχετικά άλλα άρθρα μου:

Προπονητές αθλημάτων/εκπαιδευτές κινητικών δραστηριοτήτων και το αλλαλούμ του πλαισίου των επαγγελματικών προσόντων και δικαιωμάτων τους.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα ΒΟΡΕΙΝΗ και στο http://www.voreini.gr  στην σελίδα  Φεβρουάριος 2016 Α.Φύλλου 71  

Ο Βασίλης Ντάκουρης είναι πτυχιούχος ΣΕΦΑΑ του Εθνικού Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Προπονητή Α στην καλαθοσφαίριση και μεταπτυχιακές σπουδές στην Αθλητική Αναψυχή.

Αρέσει σε %d bloggers: