Η έμφυλη διάσταση στην ελληνική καλαθοσφαίριση. Προτάσεις για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου αρνητικού φαινομένου της Ε.Ο.Κ. Χωρίς γυναίκα στο Δ.Σ. της από το 1975.

BASKETBALL 50 50

Έως σήμερα, δεν έχει εκλεγεί ποτέ γυναίκα στο  Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, παρόλο που η ομοσπονδία είναι η πρώτη ελληνική ομοσπονδία με τα περισσότερα  δελτία αθλητριών, ενώ χιλιάδες  γυναίκες ασχολούνται με το αγαπημένο μας άθλημα από διάφορες θέσεις, επαγγέλματα και εθελοντικές δράσεις σε όλα τα άλλα  επίπεδα και αρκετές από αυτές με σημαντικότατες επιτυχίες. (Μία συμβολική, μοναδική στην ιστορία, γυναικεία υποψηφιότητα πριν μερικά χρόνια για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., φαίνεται να μην τάραξε ούτε στο ελάχιστο τα στάσιμα νερά…).

Είναι διάχυτη η πεποίθηση πως  δεν χρειάζεται πλέον να επιχειρηματολογήσουμε για τις προσπάθειες του φεμινιστικού κινήματος για την ισότητα των φύλων, για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, για λόγους δημοκρατίας, για λόγους αξιοπιστίας των συστημάτων εκπροσώπησης αλλά κυρίως για λόγους αξιοποίησης του συνόλου της κοινωνικής εμπειρίας. Παρόλα αυτά όμως στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έχουμε το τραγικό φαινόμενο να μην συζητούμε  για υποεκπροσώπηση αλλά για μηδενική εκπροσώπησή των γυναικών  στο Δ.Σ.!!!

Γι’αυτό οι παρακάτω προτάσεις  είναι πλέον επιβεβλημένο να πραγματοποιηθούν:

Α.) Συμμετοχή γυναικών με αρμοδιότητες σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές διοίκησης της ΕΟΚ, των ενώσεων, των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών και των κριτών.

Β.) Θεσμοθέτηση από την Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ  κανονισμού για την ισότητα των φύλων με διαδικασίες και δράσεις για την υποστήριξη και προώθηση των γυναικών σε όλες τις διαδικασίες αποφάσεων.

Γ.) Ημερίδες, ενημερώσεις διοικητικών υπαλλήλων ΕΟΚ και ενώσεων και διοικητικών παραγόντων για την έμφυλη διάσταση των αποφάσεων στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στην καλαθοσφαίριση. 

Δ) Ενημερώσεις και δράσεις για την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου ποσοστού σε σχέση με τα αγόρια εγκατάλειψης συμμετοχής στα τμήματα όλων των ηλικιών στα σωματεία.

Ε.) Ενημερώσεις και δράσεις για τον οικογενειακό χαρακτήρα παρουσίας φιλάθλων σε όλους τους αγώνες σε όλες τις κατηγορίες

Όλοι γνωρίζουμε όμως και για τις νομοθετικές διατάξεις με την υποχρεωτική ελάχιστη ποσόστωση συμμετοχής για το κάθε φύλο, που αφορά την σύνθεση συμβουλίων στους περισσότερους φορείς, η οποία συνήθως ανέρχεται σε ποσοστό 30% έως 40%.

Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν πως από το 1999 για τις ελληνικές ομοσπονδίες το ποσοστό αυτό είναι 20%, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εκλεγομένων (Νόμος 2725/1999).  Η ανεπίτρεπτη αυτή προϋπόθεση, η οποία προφανώς επιβλήθηκε από συγκεκριμένους κύκλους της εποχής για να δημιουργήσουν ένα ακόμα ύπουλο εμπόδιο, σημαίνει πως στο 21μελές συμβούλιο του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. θα εκλέγονται  υποχρεωτικά τουλάχιστον 4 γυναίκες, αφού όμως έχουν τεθεί  τουλάχιστον 8 υποψηφιότητες γυναικών.

**Ενημέρωση 26/2/2020. Η παραπάνω διάταξη αντικαταστάθηκε με την διάταξη του νόμου 4603/2019 στις 14/3/2019, σύμφωνα με τον οποίο «ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο» η οποία όμως αναστάλθηκε η ισχύς της, σύμφωνα με τον νόμο 4639/2019 στις 22-11-2019, μιας και η «υποχρέωση» αυτή φαίνονταν να προσδίδει μία  μη διοικητικά βιώσιμη λύση στην συγκρότηση του ΔΣ, λόγω πιθανής απουσίας ορισμένου αριθμού γυναικών.

**Ενημέρωση 25/9/2020. Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4726/2020 στις 18-9-2020, τόσο για τα μέλη του ΔΣ του σωματείου, όσο και των ενώσεων και της ομοσπονδίας «Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου.»  Ως εκ τούτου στις εκλογές για τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ, όπου θα εκλέγονται τα 18 από τα 21 μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ (τα υπόλοιπα είναι εκπρόσωποι του ΕΣΑΚΕ), θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι υποψήφιες γυναίκες.

Η ποσόστωση επί του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο και όχι επί των εκλεγμένων μελών (όπως επιβάλλει και η ευρωπαϊκή καλή πρακτική) αποτελεί ίσως παγκόσμια πρωτοτυπία που όχι μόνο οδηγεί σε “μαϊμού” υποψηφιότητες αλλά αγγίζει και τα όρια περιφρόνησης και απαξίωσης από τον Έλληνα νομοθέτη των έως σήμερα κοινωνικών προσπαθειών για γυναικεία εκπροσώπηση στις σύγχρονες συνθήκες του ελληνικού αθλητισμού. Η περιφρόνηση και η απαξίωση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, μιας και η πρόταση αυτή είναι σε συνέχεια δύο προγενέστερων διατάξεων. Μιας αναποτελεσματικής διάταξης από το 1999 με ποσόστωση με προϋπόθεση (από τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών του Δ.Σ. αυτών, καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εκλεγομένων) και μίας ανεφάρμοστης, μη διοικητικά βιώσιμης διάταξης του 2019 με υποχρεωτική ποσόστωση επί των εκλεγμένων μελών κατά το ⅓).

Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας και ιδιαίτερα η καθεμιά (σεβόμενοι πάντα τις  μεγάλες διαχρονικές αγωνιστικές επιτυχίες της Ε.Ο.Κ. που προφανώς αναγνωρίζονται από όλους μας) κατά πόσο η μη ύπαρξη γυναικών στο Δ.Σ. έχει σχέση:

–με τις στάσεις και τις αντιλήψεις μας για την καλαθοσφαιρίστρια-αθλήτρια,

–με τις αποφάσεις της ομοσπονδίας για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τα γυναικεία πρωταθλήματα    και την μεγαλύτερη συμμετοχή κοριτσιών στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης,

–με την ανέλιξη της γυναίκας σε όλα τα σχετικά επαγγέλματα-δράσεις  στο χώρο της καλαθοσφαίρισης,

–με την «ισόβια θητεία των αντρών» στις θέσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.,

–με τον μη οικογενειακό χαρακτήρα παρουσίας  φιλάθλων στους αγώνες

–και με την γενικότερη πολύπλευρη ανάπτυξη της καλαθοσφαίρισης με νέες ιδέες, με διαφάνεια και κυρίως την συμφωνημένη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων στελεχών, ιδιαίτερα μάλιστα στην εποχή της οικονομικής κρίσης.

Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, ήρθε η στιγμή που το νέο διοικητικό συμβούλιο που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές θα πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του και να προβεί σε ανάλογς αποφάσεις.

Βασίλης Ντάκουρης

Υποψήφιος για μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. στις επερχόμενες εκλογές του 2020
Πτυχιούχος ΣΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση και μεταπτυχιακές σπουδές στην Άσκηση και Ποιότητα Ζωής
Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Διεθνής Καλαθοσφαιριστής με την Εθνική Ελπίδων και Εθνική Παίδων
Πρώην Επαγγελματίας Καλαθοσφαιριστής και Προπονητής
Αντιπρόεδρος του ΓΑΣ Εύνικος και εκπρόσωπός του στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

Άλλα σχετικά άρθρα:

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Γιατί τόσο απροκάλυπτα κρύβονται και διαστρεβλώνονται τα πραγματικά εκλογικά αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της.(6-1-2018)

Μόνο η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, στο σύνολο των 100 περίπου εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεν αναρτεί τις δαπάνες της στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 

Όλες οι προτάσεις για μία ομοσπονδία συμμετοχής και ανάπτυξης με διαφάνεια στο www.basket12.gr

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: