Υποδείγματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης Απολογισμού/Αρχαιρεσιών, Εφορευτικής Επιτροπής και Εξελεγκτικής Επιτροπής σωματείου/συλλόγου. Μια καλή πρακτική.

ηρηρη

Έχει γραφτεί αρκετές φορές πως στην ελληνική αθλητική πραγματικότητα, τον ρόλο της παρουσίασης καλών πρακτικών φαίνεται να τον έχει απεμπολήσει τόσο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όσο και αρκετοί άλλοι αθλητικοί συλλογικοί φορείς. (Ελάχιστα μόνο παραδείγματα παρουσίασης καλών πρακτικών, απλά επιβεβαιώνουν την προαναφερόμενη διαπίστωση). 

Να σημειώσουμε πως το δεύτερο υπόδειγμα προέρχεται από την Περιφέρεια Αττικής και το αρμόδιο τμήμα της για την εποπτεία και τον έλεγχο των αθλητικών σωματείων, το οποίο είχε διανείμει το 2015  σχετικά υποδείγματα πρακτικών γενικής συνέλευσης απολογισμού/αρχαιρεσιών, εφορευτικής επιτροπής και εξελεγκτικής επιτροπής  αθλητικών σωματείων τα οποία προφανώς ισχύουν κατά κύριο λόγο και για άλλους πολιτιστικούς ή  κοινωνικούς συλλόγους/σωματεία.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ιανουάριος 2023  ————————————————————-

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 34736 στις 26/1/2023 με ΦΕΚ Β 359 στο Παράρτημα με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ η κωδικοποίηση του τρόπου απολογισμού και προΰπολογιμού των αθλητιθκών σωματείων έχει ως εξής:

-Ετήσιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, οικονομικού έτους
Συνδρομές μελών:
Δωρεές μελών:
Οικονομικές ενισχύσεις:
Χορηγίες:
Ταμειακές διευκολύνσεις μελών:
Έσοδα από παροχή αθλητικών υπηρεσιών:
Έσοδα για δαπάνες ιματισμού και άλλες δαπάνες:
Έσοδα για ιατροφαρμακευτική κάλυψη:
Επιχορηγήσεις από ΟΤΑ:
Επιχορηγήσεις από ομοσπονδία/ένωση:
Χρηματοδότηση ΓΓΑ απο στοίχημα
Άλλες επιχορηγήσεις από ΓΓΑ (εκτός στοιχήματος)
Έσοδα από διαφημίσεις:
Έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα
Έσοδα από εισητήρια (απλά και διαρκείας)
Άλλα έσοδα:
Υπόλοιπο ταμείου από προϋγούμενο έτος:
Σύνολο:
Ετήσιος Απολογισμός  ΕΞΟΔΩΝ, οικονομικού έτους
Αμοιβές προπονητών:
Αμοιβές προπονητών (Φυτώρια/Ακαδημίες):
Οδοιπορικά προπονητών:
Αμοιβές αθλητών:
Οδοιπορικά αθλητών:
Κάλυψη άλλων δαπανών αθλητών:
Αμοιβή λογιστή:
Αμοιβή δικηγόρου:
Δαπάνες για ιατροφαρμακευτική κάλυψη:
Δικαστικά έξοδα:
Αθλητικό υλικό:
Αθλητικό υλικό(Φυτώρια/Ακαδημίες):
Ιματισμός:
Ενοίκια γραφείων:
Λειτουργικά έξοδα γραφείων (Τηλ., ηλεκτρισμός, ύδρευση, θέρμανση κτλ):
Ενοίκια αθλητικών εγκαταστάσεων:
Λειτουργικά έξοδα αθλητικών εγκαταστάσεων (Τηλ., ηλεκτρισμός, ύδρευση, θέρμανση κτλ):
Αθλητικός εξοπλισμός:
Αθλητικός εξοπλισμός (Φυτώρια/Ακαδημίες):
Έξοδα αγώνων (Διαιτητές, κριτές, ιατρός, γραμματεία, νερά):
Έξοδα αγώνων (Διαιτητές, κριτές, ιατρός, γραμματεία, νερά)(Φυτώρια/Ακαδημίες):
Μετακινήσεις αθλητικών αποστολών:
Μετακινήσεις αθλητικών αποστολών (Φυτώρια/Ακαδημίες):
Δαπάνες διοργάνωσης αγώνων:
Δαπάνες διοργάνωσης αγώνων (Φυτώρια/Ακαδημίες):
Δαπάνες διοργάνωσης άλλων εκδηλώσεων:
Δαπάνες συμμετοχής σε εκδηλώσεις άλλων φορέων:
Άλλα έξοδα:
Δαπάνες συντήρησης, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και ενίσχυσης αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών:
Σύνολο εξόδων:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Μάρτιος 2019 —————————————————————–

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Νόμου 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Νόμου 4603/2019 και την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Νόμου 4639/2019

 1. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών σωματείων, των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων των ενώσεων σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του εκάστοτε αθλητικού φορέα, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο εν λόγω φορέας. Εάν πρόκειται για αθλητικές ενώσεις ή ομοσπονδίες, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα υπόλοιπα μέλη των εφορευτικών επιτροπών εκλέγονται από το σώμα της οικείας Γ.Σ.. Η παρούσα ρύθμιση κατισχύει κάθε διαφορετικής πρόβλεψης στα καταστατικά των αντίστοιχων αθλητικών φορέων” – βλ. Και άρθρο έβδομο ν. 4639/19, για τυχόν μεταγενέστερες ενημερώσεις) .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ιανουάριος 2017.———————————————————–

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η  συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές των αθλητικών, πολιτιστικών, εξωραϊστικών ή άλλων κοινωνικών σωματείων. Το άρθρο 52 του νόμου 4446/2016 ΦΕΚ Α 240 στις 22/12/2016 αναφέρεται στην  συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες αποκλειστικά και μόνο των συλλογικών οργάνων των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων-σωματείων (νόμος 1264/1982), των οργανώσεων-σωματείων του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου (ΠΔ 351/1983 και ΠΔ 372/1992), των οργανώσεων-σωματείων του αγροτικού συνεταιρισμού  (Νόμος 1667/1986 και Νόμος 4384/2016),και των οργανώσεων  δασικού συνεταιρισμού (Νόμος4423/2016).

Σε μια προσπάθεια λοιπόν ανάδειξης τέτοιων πρακτικών, ιδιαίτερα  χρήσιμα κυρίως σε όσους νέους ασχολούνται με την διοίκηση ή την λειτουργία σωματείων, δημοσιοποιώ τα σχετικά υποδείγματα.

Υ.Γ. 1 Για οποιαδήποτε πρόταση βελτίωσης ή έκφρασης οποιουδήποτε προβληματισμού, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο email: vasilis.ntakouris@gmail.com.

Βασίλης Ντάκουρης

Υποψήφιος για μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. στις επερχόμενες εκλογές του 2020 (www.basket12.gr)
Πτυχιούχος ΣΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση και μεταπτυχιακές σπουδές στην Άσκηση και Ποιότητα Ζωής
Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Διεθνής Καλαθοσφαιριστής με την Εθνική Ελπίδων και Εθνική Παίδων
Πρώην Επαγγελματίας Καλαθοσφαιριστής και Προπονητής
Αντιπρόεδρος του ΓΑΣ Εύνικος και εκπρόσωπός του στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

 Facebook
 Twitter
 YouTube
 Instagram
 Linked In
 Basket12

Άλλες καλές πρακτικές, οι οποίες αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία  Αθλητικών Σωματείων.

Υπόδειγμα ιατρικής γνωμάτευσης για την συμμετοχή σε δραστηριότητες σε Αθλητικό Σωματείο.

Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής ανήλικου αθλητή σε Αθλητικό Σωματείο.

Υπόδειγμα Κώδικα Δεοντολογίας Γονέων Ανήλικων Αθλητών.Μια καλή πρακτική. (Συνοδεύεται και από συμβουλές για την παρακίνηση των νεαρών αθλητών και αθλητριών και για τον ρόλο των γονέων.)

 Η μόνιμη ανάρτηση στον  πίνακα ανακοινώσεων  των 7 ΔΩΡΕΑΝ τηλεφωνικών  γραμμών  βοηθείας για την προστασία και την ευημερία των παιδιών και των εφήβων. 

Κώδικας δεοντολογίας προπονητών καλαθοσφαίρισης.

Υπόδειγμα Πρακτικού Γ.Σ. έγκρισης Ετήσιου Προϋπολογισμού Αθλητικού Σωματείου

1ο Υπόδειγμα

Εκλογοαπολογιστική  Γενική  Συνέλευση

των μελών του Συλλόγου με την επωνυμία

…………………………………………..

 

Στο Δήμο ……  σήμερα την …. / …. / ……. ημέρα ……. και ώρα  …. συνήλθε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου με την επωνυμία ……. στο …….., επί της οδού ……. στην Δ.Κ. ……, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ., που κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη σύμφωνα με το Καταστατικό του ……… και την μ΄αριθμ. ……………… απόφαση του ΔΣ του ………….., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης
 2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
 3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 1/1/…….. μέχρι ……..
 4. Λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης – απαλλαγή του απερχομένου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
 5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 6. Αρχαιρεσίες για την Εκλογή α) Προέδρου β) Μελών Δ.Σ. και γ) Εξελεγκτικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου …………………….. διάβασε τον κατάλογο των  μελών που είναι ταμειακά εντάξει και βρέθηκαν …. . Μετρήθηκαν τα παρόντα μέλη τα οποία παρίστανται αυτοπροσώπως και βρέθηκαν ……. Τα ονοματεπώνυμα τους γράφτηκαν στον ονομαστικό πίνακα παρουσίας μελών. Από την ανάγνωση του πίνακα των μελών με δικαίωμα ψήφου προκύπτει  ότι  στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέλη που εκπροσωπούν το ….. % των μελών ( ….  από τα …. ) και επομένως η Γενική Συνέλευση αφού βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου, έγκυρα συνεδριάζει  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των   θεμάτων   της ημερησίας διατάξεως.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το σώμα αρχίζει τις εργασίες του και προτείνονται τα μέλη του Συλλόγου ………………………………………… και ……………………………….………………… για να αναλάβουν καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέως της Συνελεύσεως αντίστοιχα, τα οποία και ψηφίζονται παμψηφεί από τα παρόντα μέλη.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού ευχαρίστησε τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία ομόφωνα εξέλεξαν , εισέρχεται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

2., 3., 5. Επί του δευτέρου θέματος, αναγιγνώσκεται στα μέλη του Συλλόγου η έκθεση/πρακτικό της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούμενη από την ……………………………………………….., για την οικονομική χρήση 1/1/…….. έως ……….., σύμφωνα με την οποία «Οι υπογεγραμμένοι/ες ……………………………………………………………………….. ενεργήσαμε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο ….. και……. του Καταστατικού για τη χρήση του οικονομικού έτους …… (από 1/1/…… έως ………..) και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις και οι πράξεις του ταμείου έχουν καλώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις Δ.Σ. ή Γ.Σ.

Όλες οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη στο Βιβλίο Ταμείου. Η διαχειριστική χρήση από 1/1/……… έως …………. παρουσιάζεται ως εξής:

Εισπράξεις από 1/1/……. έως ………………

(αντίτιμο/οικονομικές ενισχύσεις συμμετεχόντων στις δραστηρ. κτλ)…………….. €

Υπόλοιπο/μετρητά στο Ταμείο στις 1/1/……..……………………………… ….. €

Σύνολο εσόδων………….        ……………. €

Πληρωμές από 1/1/…….. έως …………….. ως κάτωθι:

Για οδοιπορικά προπονητών, αθλητών, αγορά αθλητικού υλικού, μετακινήσεις,διάφορα έξοδα …………………………………  ……………….. €

Σύνολο   εξόδων …….………………………….. €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ……………………….. €

Ως εκ τούτου η εξελεγκτική επιτροπή του συλλόγου   …………………….   έλεγξε τα βιβλία του συλλόγου και ευρέθηκαν σωστά τα παραστατικά των εσόδων και των εξόδων για την οικονομική χρήση του έτους  …….   από  1 / 1 / …….   έως  ………….. Υπήρξαν οι αντίστοιχες εγγραφές στο βιβλίο του ταμείου του συλλόγου και όλα έγιναν ορθώς , σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου.

Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε στην ΓΣ την απαλλαγή του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη».

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Συλλόγου ……………….., επί του τρίτου και πέμπτου θέματος ενημερώνει ευσύνοπτα τα μέλη του Συλλόγου για τις δραστηριότητες και τα πεπραγμένα του Συλλόγου, κατά την χρήση από 1/1/……………… έως …………………, αναφερόμενος αναλυτικά στις αγωνιστικές δραστηριότητες των …… τμημάτων καλαθοσφαίρισης του συλλόγου………………….

Εν συνεχεία  ο Ταμίας του συλλόγου αναγιγνώσκει στα μέλη του συλλόγου το Πρακτικό του ΔΣ στις …………….. με θέμα «Έγκριση απολογισμού από 1/1/…….. έως ………………», σύμφωνα με το οποίο τα μέλη «ενέκριναν  ομόφωνα  τον οικονομικό απολογισμό (συνολικού  ύψους  εσόδων  …………….. ευρώ και συνολικού ύψους εξόδων ………………. ευρώ) και όμοφωνα συμφώνησαν να εισηγηθούν την απαλλαγή του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για τα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα  του έτους …………. (από……………. έως ……………..), στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Τέλος επισήμαναν όπως το πρακτικό αυτό υπογραφεί από τον Πρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα και τον Ταμία.»

Εν  συνεχεία και κατόπιν διαλογικής συζήτησης ο  Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τα μέλη να ψηφίσουν δι’ ανατάσεως της χειρός, να εγκρίνουν τον οικονομικό απολογισμό και να απαλλάξουν το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη για τα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα  του έτους ……… (από 1/1/…….. έως ………………..).

Όπου αναφέρεται απολογισμός εσόδων και εξόδων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το σχέδιο-τύπος αναλυτικών εσόδων και εξόδων που ζητάει να συμπληρωθεί το ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ της ΓΓΑ. Το σχέδιο μπορείται να το βρείτε στην καλή πρακτική  Υπόδειγμα Πρακτικού Γ.Σ. έγκρισης Ετήσιου Προϋπολογισμού Αθλητικού Σωματείου

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα ενέκριναν  τον οικονομικό απολογισμό (συνολικού  ύψους  εσόδων  ………….. ευρώ, συνολικού ύψους εξόδων ……………… ευρώ, με υπόλοιπο ταμείου …………….. ευρώ), και τα διοικητικά πεπραγμένα και  απάλλαξαν το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη για τα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα  του έτους …………. (από 1/1/…….. έως ………………….).

Το Πρακτικό της Εξελεγκτικής Επιτροπής επισυνάπτεται στα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Το Πρακτικό του Δ.Σ με την έγκριση του απολογισμού επισυνάπτεται στα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5., 6.. Εν συνεχεία και επί του πέμπτου και έκτου  θέματος προκειμένου να διενεργηθεί η ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και με την παρουσία της Δικαστικής Αντιπροσώπου κα ……………………………….,   Δικηγόρου ……………. , με  ΑΜ/Δ.ΣΑ……………… , που διορίστηκε σύμφωνα με  το υπ’ αριθμόν έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου …………………….  ………………….., πραγματοποιήθηκαν όσα αναλυτικά περιγράφονται στο επισυναπτόμενο πρακτικό αρχαιρεσιών, το οποίο υπογράφεται από την Δικαστική Αντιπρόσωπο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση της Γ.Σ.

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                              Ο/  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ    ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ   ………………………..   …../ ….. /……..

Για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής  του Συλλόγου με την επωνυμία……………………………………………… » που εδρεύει στην Δημοτική Ενότητα …………………. του Δήμου …………….., επί τις οδού ……………, στο ………………….

Στην αίθουσα ………………………………….. επί της οδού …………… στην ΔΕ ……………….,   σήμερα στις ……………… , ημέρα ………………  καί ώρα ………… συνήλθαν σε τακτική  Γενική Συνέλευση, τα μέλη του   Συλλόγου  με την επωνυμία  “………………………………………………………. « κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή καταρτίσθηκε κατά την συνεδρίαση του , της  ……………………………………….. , για την εκλογή διοίκησης και των άλλων οργάνων σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου και με την παρουσία της Δικαστικής Αντιπροσώπου κα …………………………. του ………………..,   Δικηγόρου …………. , με  ΑΜ/Δ.ΣΑ. …………….., η οποία διορίστηκε σύμφωνα με  το υπ’ αριθμόν έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου ……………………………………,  και της Εφορευτικής Επιτροπής που εξελέγει στην Γενική Συνέλευση στις …………………………. στις ………. και που αποτελείται από τους ………………………………………………………….,  ………………………………………………….. και ………………………………………………………………  Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέχθηκε δι’ανατάσεως της χειρός παμψηφεί από όλα τα παριστάμενα στην Γενική Συνέλευση μέλη του Συλλόγου, κατ’ όπιν  εισήγησης του Προέδρου του ΔΣ κ …………………………………….

Η Δικαστικός Αντιπρόσωπος  και η εφορευτική επιτροπή παρέλαβαν τα ψηφοδέλτια με τις υποψηφιότητες που είχαν υποβληθεί , ελεχθεί και εγκριθεί από το Δ.Σ. στην συνεδρίαση στις ………………………. . Επίσης τον κατάλογο των μελών που είναι ταμιακώς εντάξει και έχουν δικαίωμα σύμφωνα με το καταστατικό να ψηφίσουν Από την ανάγνωση του πίνακα των μελών με δικαίωμα ψήφου προκύπτει  ότι  στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέλη που εκπροσωπούν το  ….. % των μελών ( …. απο τα …. ) και επομένως η Γενική Συνέλευση αφού βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου, έγκυρα συνεδριάζει  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των   θεμάτων   της ημερησίας διατάξεως. Παρέλαβαν και  το εκλογικό υλικό  (ψηφοδέλτια, φακέλους κλπ)  Έλεγξαν  την κάλπη και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδεια την σφράγισε  και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας.

Στη συνέχεια, και αφού πέρασε η ώρα λήξης της ψηφοφορίας που είχε ορισθεί από την Ημερήσια Διάταξη, δηλαδή στις …….., συνήλθε και πάλι η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους παριστάμενους από την αρχή της εκλογής, και αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν άλλοι εκλογείς που να περιμένουν να ψηφίσουν, κήρυξε το τέλος της ψηφοφορίας.

Ακολούθως  η Επιτροπή και η Δικαστικός Αντιπρόσωπος ,  βεβαίωσαν ότι α) η ψηφοφορία έγινε από την αρχή μέχρι το τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού χωρίς καμία διακοπή και β) ότι δεν εκκρεμεί για επίλυση καμία αμφισβήτηση ή ένσταση οποιουδήποτε, ότι οι κάλπες είναι άθικτες και οι σφραγίδες που τέθηκαν πάνω σε αυτές άθικτες, η Πρόεδρος προέβη στην αποσφράγιση και στο άνοιγμα της  κάλπης και στην αρίθμηση των φακέλων που βρέθηκαν μέσα σε αυτήν, χωρίς να τους ανοίξει.

Από την αρίθμηση προέκυψε ότι η κάλπη είχε μέσα φακέλους:

α) ………………………. (…..) φακέλους, που έφεραν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

β) ……………………… (…..) φακέλους, που δεν έφεραν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Δηλαδή, σύνολο φακέλων που βρέθηκαν μέσα στην κάλπη ……………………. (……)

Ο αριθμός αυτός συμφωνεί με τον αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν.

Η ορισθείσα Δικαστικός Αντιπρόσωπος , έπαιρνε από ένα φάκελο, τον αποσφράγιζε, αριθμούσε το ψηφοδέλτιο, έκανε το σχετικό έλεγχο για την εγκυρότητά του και το μονογραφούσε και έδειχνε αυτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και ανακοίνωνε μεγαλόφωνα και δημόσια το όνομα του υποψηφίου. Το αποτέλεσμα αυτό καταχωριζόταν αμέσως, με την αναγραφή του αριθμού του ψηφοδελτίου, στην κατασταση διαλογής ψήφων διοικητικού και εξελεγκτικής και δίπλα στο όνομα του υποψηφίου στον οποίο ανήκει.

Την …….. ώρα και αφού περατώθηκε η διαλογή με την αποσφράγιση όλων των φακέλων που ήταν στην κάλπη, η επιτροπή προέβη στην αρίθμηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος για το Διοικητικό συμβούλιο και την Εξελεγκτική επιτροπή , και το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε μεγαλοφώνως στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Έγκυρα ………………………..(…….) ,  Άκυρα ……………………… (…..)  ,  Λευκά …………………………. (…..) .

Έλαβαν για την θέση του Προέδρου :

…………………………………….                 ψήφους ……………..Ποσοστό: ……………….

…………………………………….                 ψήφους ……………..Ποσοστό: ……………….

…………………………………….                 ψήφους ……………..Ποσοστό: ……………….

Έλαβαν για το Δ.Σ. :

………………………………………………                ψήφους ……………………………………………..

…………………………………………….                ψήφους ……………………………………………..

…………………………………………….                 ψήφους ……………………………………………..

…………………………………………….                 ψήφους ……………………………………………..

……………………………………………..                 ψήφους ……………………………………………..

……………………………………………                 ψήφους ……………………………………………..

…………………………………………..                 ψήφους ……………………………………………..

………………………………………………             ψήφους ……………………………………………..

……………………………………………..                 ψήφους ……………………………………………..

Έλαβαν για την εξελεγκτική επιτροπή :

………………………………………….                ψήφους ……………………………………………..

………………………………………….                ψήφους ……………………………………………..

………………………………………….                ψήφους ……………………………………………..

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως εκλεγέντα Πρόεδρο, Τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής τους κάτωθι:

Πρόεδρος :  

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

 • …………………………………………………………..
 • …………………………………………………………..
 • …………………………………………………………..
 • …………………………………………………………..
 • …………………………………………………………..
 • …………………………………………………………..
 • …………………………………………………………..
 • …………………………………………………………..
 • …………………………………………………………..

και επιλαχόντες

 1. …………………………………………………………..

Τακτικά Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής:

 1. …………………………………………………………..
 2. …………………………………………………………..
 3. …………………………………………………………..

και επιλαχόντες

 • …………………………………………………………..

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  ………………………………………………………………………………………..

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ :

 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΉΦΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ
 • ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Το Πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφτηκε από την Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ως ακολούθως: 

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ                              Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2ο Υπόδειγμα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  αρ.πρακτ ……./…-……-20….

Της τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου/Σωματείου με την επωνυμία  «………………………………………………………………………………………….» που εδρεύει στην   ……………επί της οδού ………………….   αρ. …..

Στην  ……………….  σήμερα την …..ην ………… 201.., ημέρα  …………..   καί ώρα 10π.μ. συνήλθαν σε τακτική  Γενική Συνέλευση, τα μέλη του   Συλλόγου/Σωματείου με την επωνυμία  «………………………………………………………………………………»  στα γραφεία του  που βρίσκονται επί της οδού ………………… στην  …………..  κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή καταρτίσθηκε κατά την συνεδρίαση του της ..ης ……..  201…,προκειμένου  να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 201…και Οικονομικός Απολογισμός από το Δ.Σ. , ανάγνωση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής συζήτηση επ΄ αυτών και ψηφοφορία έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού και των Διοικητικών Πεπραγμένων χρήσεως 201…

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ  Προκήρυξη αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου Δ.Σ και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 201…..έως 201….προσδιορισμός ημερομηνίας , ώρας και τόπου διεξαγωγής τους, εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

………………… …/…../201…

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η παραπάνω πρόσκληση  που περιέχει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της παρούσης τακτικής  Γενικής Συνέλευσης  των μελών του σωματείου και στάλθηκαν ταχυδρομικώς, οι  ατομικές προσκλήσεις καθώς και   ανακοίνωση στον τύπο όπως ορίζει το καταστατικό.

Τοιχοκολλήθηκε επίσης ,σε εμφανή θέση των γραφείων του σωματείου   σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την τακτική  Γενική Συνέλευση, πίνακας  των μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και  έχουν δικαίωμα ψήφου  , ο οποίος καταρτίσθηκε  από το Διοικητικό Συμβούλιο .

Στην παρούσα τακτική  Γενική Συνέλευση  προεδρεύει  προσωρινά ο εκ των μελών ο κος ………………………………….   και χρέη γραμματέως εκτελεί  προσωρινά ο κος ………………………………… όπως  ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια  ο προσωρινός πρόεδρος  της Γενικής Συνέλευσης  ξεκινά την διαδικασία και προσκαλεί τον προσωρινό Γραμματέα, να διαβάσει τον πίνακα των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει, όπως αυτός καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ,κατά την συνεδρίαση του, της 10ης …………201..,  παρευρίσκονται σήμερα , υπέγραψαν την κατάσταση παρόντων και έχουν δικαίωμα ψήφου, O προσωρινός γραμματέας της Συνέλευσης διαβάζει τον ακόλουθο πίνακα:

 Π Ι Ν Α Κ Α Σ

  Των κ.κ. Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην  τακτική Γενική Συνέλευση την 7ην ……….201.. ημέρα Δευτέρα και ώρα 10π.μ.του σωματείου με την επωνυμία

» …………………..………………………….. »   που έχει την έδρα της στην  …….  επί της  οδού ………   αριθμός …

Κατά την συνεδρίαση της Γ.Σ  παρευρίσκονται τα παρακάτω μέλη του Σωματείου.

(ονοματεπώνυμο…………………υπογραφή                                          )

 • 2………………………………………………………………………………..
 • 3…………………………………………………………………
 • 4……………………………………………………………κλπ…..

Από την ανάγνωση του πίνακα προκύπτει  ότι  στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέλη που εκπροσωπούν το  ……..% των μελών και επομένως η Γενική Συνέλευση αφού βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου /Συλλόγου , έγκυρα συνεδριάζει  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των   θεμάτων   της ημερησίας διατάξεως.

Μετά την διαπίστωση της δυνατότητας συγκρότησης σε σώμα η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει την εκλογή του τακτικού Προεδρείου της με υποβολή υποψηφιοτήτων για την θέση του Προέδρου της σημερινής Γ.Σ. και την θέση αντιστοίχως του Γραμματέα της Γ.Σ  δι΄ ανατάσεως της χειρός.

Υποβάλουν υποψηφιότητες οι ….τάδε και …..τάδε.. Το σώμα εγκρίνει παμψηφεί εφόσον δεν υπήρξαν άλλες υποψηφιότητες και εκλέγει τον τάδε Πρόεδρο της Γ.Σ και τον τάδε Γραμματέα της Γ.Σ.

Μετά την ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση δια του τακτικού της πλέον Προέδρου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων  της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ  Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 201…Ανάγνωση-συζήτηση του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. για το ίδιο έτος, ανάγννωση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής και ψηφοφορίες έγκριση του οικονομικού απολογισμού και των διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 201…

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος ……………….. αναφέρει  ότι, οι στόχοι του Σωματείου για το οικονομικό έτος 201.. έχουν επιτευχθεί και τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία του Σωματείου και εγκριθεί από την εξελεγκτική επιτροπή σύμφωνα με την από …… έκθεση της .

Ακολουθεί ο Απολογισμός των Διοικητικών Πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ και ο Οικονομικός Απολογισμός

Α) Διοικητικά   πεπραγμένα: ……………………………………………………………………………………………………….

Β) Αναγιγνώσκεται από τον Ταμία του Δ.Σ. κο ……..ο συνημμένος στα παρόντα πρακτικά της Γ.Σ Οικονομικός Απολογισμός.

-Ετήσιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, οικονομικού έτους
Συνδρομές μελών:
Δωρεές μελών:
Οικονομικές ενισχύσεις:
Χορηγίες:
Ταμειακές διευκολύνσεις μελών:
Έσοδα από παροχή αθλητικών υπηρεσιών:
Έσοδα για δαπάνες ιματισμού και άλλες δαπάνες:
Έσοδα για ιατροφαρμακευτική κάλυψη:
Επιχορηγήσεις από ΟΤΑ:
Επιχορηγήσεις από ομοσπονδία/ένωση:
Χρηματοδότηση ΓΓΑ απο στοίχημα
Άλλες επιχορηγήσεις από ΓΓΑ (εκτός στοιχήματος)
Έσοδα από διαφημίσεις:
Έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα
Έσοδα από εισητήρια (απλά και διαρκείας)
Άλλα έσοδα:
Υπόλοιπο ταμείου από προϋγούμενο έτος:
Σύνολο:
Ετήσιος Απολογισμός  ΕΞΟΔΩΝ, οικονομικού έτους
Αμοιβές προπονητών:
Αμοιβές προπονητών (Φυτώρια/Ακαδημίες):
Οδοιπορικά προπονητών:
Αμοιβές αθλητών:
Οδοιπορικά αθλητών:
Κάλυψη άλλων δαπανών αθλητών:
Αμοιβή λογιστή:
Αμοιβή δικηγόρου:
Δαπάνες για ιατροφαρμακευτική κάλυψη:
Δικαστικά έξοδα:
Αθλητικό υλικό:
Αθλητικό υλικό(Φυτώρια/Ακαδημίες):
Ιματισμός:
Ενοίκια γραφείων:
Λειτουργικά έξοδα γραφείων (Τηλ., ηλεκτρισμός, ύδρευση, θέρμανση κτλ):
Ενοίκια αθλητικών εγκαταστάσεων:
Λειτουργικά έξοδα αθλητικών εγκαταστάσεων (Τηλ., ηλεκτρισμός, ύδρευση, θέρμανση κτλ):
Αθλητικός εξοπλισμός:
Αθλητικός εξοπλισμός (Φυτώρια/Ακαδημίες):
Έξοδα αγώνων (Διαιτητές, κριτές, ιατρός, γραμματεία, νερά):
Έξοδα αγώνων (Διαιτητές, κριτές, ιατρός, γραμματεία, νερά)(Φυτώρια/Ακαδημίες):
Μετακινήσεις αθλητικών αποστολών:
Μετακινήσεις αθλητικών αποστολών (Φυτώρια/Ακαδημίες):
Δαπάνες διοργάνωσης αγώνων:
Δαπάνες διοργάνωσης αγώνων (Φυτώρια/Ακαδημίες):
Δαπάνες διοργάνωσης άλλων εκδηλώσεων:
Δαπάνες συμμετοχής σε εκδηλώσεις άλλων φορέων:
Άλλα έξοδα:
Δαπάνες συντήρησης, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και ενίσχυσης αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών:
Σύνολο εξόδων:

Γ) Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. ……………….., διαβάζει την συνημμένη στα παρόντα πρακτικά της Γ.Σ Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής .

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ……/……/20…..

του Σωματείου με την επωνυμία…………………………………..

Σήμερα την………………….20….., ημέρα ………………και ώρα …………., στα Γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία………………………………………………., στον …………… και επί της οδού…………………………, ……………όροφος, συνήλθε η …..μελής Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους

 1. ……………………………….
 2. ……………………………….
 3. ………………………………..
 4. …………………………………

η οποία εξελέγη ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου με την επωνυμία…………………………………………….., όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Σωματείου.

Οι υπογεγραμμένοι/ες ……………………,………………………..,……………………………………….. ενεργήσαμε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο ……. του Καταστατικού για τη χρήση του οικονομικού έτους 20…..(από …./…../20…. έως …../…../20….) και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις και οι πράξεις του ταμείου έχουν καλώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις Δ.Σ. ή Γ.Σ.

Όλες οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη στο Βιβλίο Ταμείου.

ή (αν δεν ισχύουν τα παραπάνω) έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Η διαχειριστική χρήση από …./…../20…. έως …../…../20…. παρουσιάζεται ως εξής:

 • Εισπράξεις από …./…../20…. έως …../…../20….                                       …………€
 • Υπόλοιπο Ταμείου                                                                                         …………€
 • ……………………………….…                                                                    ………€
 • ……………………………….…                                                                    ………€

Σύνολο                                                                                                                ………€

Πληρωμές από …./…../20…. έως …../…../20…. ως κάτωθι:

 • Για αμοιβές……………………………………….                                       …………€
 • Για έξοδα λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ)                                              …………€
 • Για …………………………….…                                                                    ………€
 • Για ………………………….…                                                                        ………€                                                                                                        Σύνολο                                                       ………€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ …………€

Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε στην ΓΣ την απαλλαγή του/της Ταμία και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

 

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζητήσεως  (ομόφωνα και παμψηφεί ή κατά πλειοψηφία  τόσο …. έναντι τόσο … ) εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και τα διοικητικά πεπραγμένα και απαλλάσσει το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη για τα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα  του έτους 201…

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Δ.Σ και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 201…..έως 201….

Επί του θέματος τούτου (ομόφωνα και παμψηφεί) η Γενική Συνέλευση ορίζει ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών λόγω λήξεως της θητείας του Δ.Σ την …………(ή αποφασίζει την  διεξαγωγή των εκλογών αυθημερόν) από ώρα …. έως ……. στην αίθουσα…(διεύθυνση)

Κατόπιν  ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δέχεται τις υποψηφιότητες …τάδε……τάδε….. για την Εφορευτική Επιτροπή και η Γ.Σ με ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός εκλέγει τα παρακάτω μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την ανάδειξη των νέων μελών των Οργάνων  (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή κλπ)

Σε σύνολο τόσων …. παρευρισκομένων ταμειακώς εντάξει μελών ψήφισαν τόσοι……και έλαβαν:

1, τάδε …….  τόσους ψήφους (ή παμψηφεί)

2, τάδε              »          »

3  τάδε               »          »                        Εκλέγονται για την Εφορευτική Επιτροπή οι τάδε……

Μετά από το σημείο αυτό η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γ.Σ λύνει την παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση υπογράφοντας  ως ακολούθως.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Γ.Σ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Γ.Σ
Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  Δ.Σ

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ……/……/20…..

του Σωματείου με την επωνυμία…………………………………..

Σήμερα την………………….20….., ημέρα ………………και ώρα …………., στα Γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία………………………………………………., στον …………… και επί της οδού…………………………, ……………όροφος, συνήλθε η …..μελής Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους

 1. ……………………………….
 2. ……………………………….
 3. ………………………………..
 4. …………………………………

η οποία εξελέγη ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου με την επωνυμία……………………………………………………………………………….., όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Σωματείου.

Οι υπογεγραμμένοι/ες ……………………,………………………..,……………………………………….. ενεργήσαμε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο ……. του Καταστατικού για τη χρήση του οικονομικού έτους 20…..(από …./…../20…. έως …../…../20….) και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις και οι πράξεις του ταμείου έχουν καλώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις Δ.Σ. ή Γ.Σ.

Όλες οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη στο Βιβλίο Ταμείου.

ή (αν δεν ισχύουν τα παραπάνω) έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Η διαχειριστική χρήση από …./…../20…. έως …../…../20…. παρουσιάζεται ως εξής:

 • Εισπράξεις από …./…../20…. έως …../…../20….                                       …………€
 • Υπόλοιπο Ταμείου                                                                                         …………€
 • ……………………………….…                                                                    ………€
 • ……………………………….…                                                                    ………€

Σύνολο                                                                                                                ………€

Πληρωμές από …./…../20…. έως …../…../20…. ως κάτωθι:

 • Για αμοιβές……………………………………….                                       …………€
 • Για έξοδα λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ)                                              …………€
 • Για …………………………….…                                                                    ………€
 • Για ………………………….…                                                                        ………€

Σύνολο                                                                                                                      ………€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ …………€

Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε στην ΓΣ την απαλλαγή του/της Ταμία και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. και Ε.Ε.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ……………..200

του Σωματείου με την επωνυμία…………….

 

Σήμερα την………………….200  , ημέρα ………………και ώρα …………., στα Γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία………………………………………………., στον …………… και επί της οδού…………………………, ……………όροφος, συνήλθε η …..μελής Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους

 1. ……………………………….
 2. ……………………………….
 3. ………………………………..
 4. …………………………………

η οποία εξελέγη ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου με την επωνυμία……………………………………………………………………………….., όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Σωματείου.

Η Εφορευτική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία, έκανε τις ακόλουθες ενέργειες για την προετοιμασία της έναρξης της ψηφοφορίας.

Α) Παρέλαβε τις κάλπες, τη στρογγυλή σφραγίδα του Σωματείου, την οποία όρισε ως σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας, τα Βιβλία Διαλογής Ψήφων, τους εκλογικούς φακέλους και τα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων που ανακηρύχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή σε ποσότητες που επαρκούν για τις ανάγκες της ψηφοφορίας.

Β) Διευθέτησε κατάλληλα την Αίθουσα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Γ) Έλεγξε τις ….. κάλπες και διαπίστωσε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ότι είναι άδειες και ύστερα τις έκλεισε και στη συνέχεια τις σφράγισε τοποθετώντας στα δύο άκρα του ανοίγματος της λευκή ταινία επί της οποίας ετέθη η σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, σε τρόπο ώστε να μην ανοίγουν οι κάλπες χωρίς να παραβιαστούν τα σφραγίσματα.

Δ) Αφού έγιναν όλα τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής καθόρισε την εργασία, που κάθε μέλος θα εκτελέσει.

Ε) Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή αφού εξέτασε και διαπίστωσε ότι όλα είναι εντάξει και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και ότι τίποτα δεν παραλήφθηκε που να εμποδίζει την έναρξη της ψηφοφορίας, και ότι ήρθε η ώρα που ορίζεται από την Ημερήσια Διάταξη για την έναρξη της ψηφοφορίας, δηλαδή η ……, αποφάσισε να αρχίσει η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, την κήρυξη της οποίας έκανε ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος και κάλεσε τους εκλογείς να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Στη συνέχεια, και αφού πέρασε η ώρα λήξης της ψηφοφορίας που είχε ορισθεί από την Ημερήσια Διάταξη, δηλαδή στις …………, συνήλθε και πάλι η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους παριστάμενους από την αρχή της εκλογής, και αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν άλλοι εκλογείς που α περιμένουν να ψηφίσουν, κήρυξε το τέλος της ψηφοφορίας.

Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού βεβαιώθηκε ότι α) η ψηφοφορία έγινε από την αρχή μέχρι το τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού χωρίς καμία διακοπή και β) ότι δεν εκκρεμεί για επίλυση καμία αμφισβήτηση ή ένσταση οποιουδήποτε, άρχισε την καταμέτρηση των γραμμένων στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας Μελών, το οποίο προηγούμενα έκλεισε και υπέγραψαν  όλα τα μέλη αυτής.

Από την καταμέτρηση προέκυψε το εξής αποτέλεσμα.

Α) Σύνολο Εγγεγραμμένων Μελών…………..(    )

Β) Σύνολο Εγγεγραμμένων Τακτικών Μελών………………..(…)

Γ) Σύνολο Τακτικών Μελών, ταμειακώς εντάξει και δικαιουμένων ψήφου………………(….)

Δ) Σύνολο ψηφισάντων………………(…)

Περαιτέρω, αφού διαπιστώθηκε ότι οι κάλπες είναι άθικτες και οι σφραγίδες που τέθηκαν πάνω σε αυτές άθικτες, ο Πρόεδρος προέβη στην αποσφράγιση και στο άνοιγμα της πρώτης κάλπης, για το Διοικητικό Συμβούλιο και στην αρίθμηση των φακέλων που βρέθηκαν μέσα σε αυτήν, χωρίς να τους ανοίξει.

Από την αρίθμηση προέκυψε ότι η κάλπη είχε μέσα φακέλους:

α) ………………………………(….) φακέλους, που έφεραν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

β) ……………………………….(…) φακέλους, που δεν έφεραν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Δηλαδή, σύνολο φακέλων που βρέθηκαν μέσα στην κάλπη……………………(….).

Ο αριθμός αυτός συμφωνεί με τον αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν.

Στη συνέχεια η Επιτροπή τοποθέτησε ξανά τους φακέλους μέσα στην κάλπη.

Στη συνέχεια την……… άρχισε η διαλογή των ψήφων της πρώτης κάλπης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, έπαιρνε από ένα φάκελο, τον αποσφράγιζε, αριθμούσε το ψηφοδέλτιο, έκανε το σχετικό έλεγχο για την εγκυρότητά του και το μονογραφούσε και έδειχνε αυτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και ανακοίνωνε μεγαλόφωνα και δημόσια το όνομα του υποψηφίου.

Το αποτέλεσμα αυτό καταχωριζόταν αμέσως, με την αναγραφή του αριθμού του ψηφοδελτίου, στο Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Διοικητικού Συμβουλίου και δίπλα στο όνομα του υποψηφίου στον οποίο ανήκει.

Την ……ώρα και αφού περατώθηκε η διαλογή με την αποσφράγιση όλων των φακέλων που ήταν στην κάλπη, η επιτροπή προέβη στην αρίθμηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο και το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε μεγαλοφώνως στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

…………………………………….                ………………………….(….) ψήφους

…………………………………….                ………………………….(….) ψήφους

…………………………………….                ………………………….(….) ψήφους

…………………………………….                ………………………….(….) ψήφους

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως εκλεγέντα Τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. ………………………………………
 2. ……………………………………….
 3. ………………………………………..
 4. ………………………………………
 5. ……………………………………….

και επιλαχόντες οι

 1. ……………………………………..
 2. ………………………………………

(Σημειώνεται ότι η παραπάνω απαρίθμηση μελών είναι ενδεικτική και συμπληρώνεται ανάλογα με το καταστατικό του Σωματείου).

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος προέβη στην αποσφράγιση και στο άνοιγμα της δεύτερης κάλπης, για την Ελεγκτική Επιτροπή και στην αρίθμηση των φακέλων που βρέθηκαν μέσα σ’ αυτήν, χωρίς να τους ανοίξει.

Από την αρίθμηση προέκυψε ότι η κάλπη είχε μέσα φακέλους:

α) ………………………………(….) φακέλους, που έφεραν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

β) ……………………………….(…) φακέλους, που δεν έφεραν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Δηλαδή, σύνολο φακέλων που βρέθηκαν μέσα στην κάλπη……………………(….).

Ο αριθμός αυτός συμφωνεί με τον αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν.

Στη συνέχεια η Επιτροπή τοποθέτησε ξανά τους φακέλους μέσα στην κάλπη.

Στη συνέχεια την……… άρχισε η διαλογή των ψήφων της δεύτερης κάλπης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, έπαιρνε από ένα φάκελο, τον αποσφράγιζε, αριθμούσε το ψηφοδέλτιο, έκανε το σχετικό έλεγχο για την εγκυρότητά του και το μονογραφούσε και έδειχνε αυτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και ανακοίνωνε μεγαλόφωνα και δημόσια το όνομα του υποψηφίου.

Το αποτέλεσμα αυτό καταχωριζόταν αμέσως, με την αναγραφή του αριθμού του ψηφοδελτίου, στο Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Ελεγκτικής Επιτροπής και δίπλα στο όνομα του υποψηφίου στον οποίο ανήκει.

Την ……ώρα και αφού περατώθηκε η διαλογή με την αποσφράγιση όλων των φακέλων που ήταν στην κάλπη, η επιτροπή προέβη στην αρίθμηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε μεγαλοφώνως στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

…………………………………….                ………………………….(….) ψήφους

…………………………………….                ………………………….(….) ψήφους

…………………………………….                ………………………….(….) ψήφους

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τα ως εκλεγέντα Τακτικά και επιλαχόντα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής:

 1. ………………………………………
 2. ……………………………………….
 3. ………………………………………..

και επιλαχών/ούσα ο/η

 1. ……………………………………..

Το Πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ως ακολούθως:

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: