Καλωσόρισμα

Δεν είχα ποτέ έφεση στο γράψιμο και  δεν είχα νιώσει ποτέ την εσωτερική ανάγκη να γράψω άρθρα ή κείμενα. Η μοναδική όμως διαδικτυακή δυνατότητα να μπορείς να μοιραστείς  σκέψεις και ιδέες με όσους έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, ήταν μια ιδιαίτερη πρόκληση και συνάμα μια μοναδική ευκαιρία άντλησης χαράς και ικανοποίησης από το μοίρασμα αυτό.

Έχοντας αποκτήσει γνώσεις αλλά και  εμπειρίες από διάφορες θέσεις στο χώρο του αθλητισμού, δεν είχα παρά να εκφράζω μέσα από αυτό το blog προτάσεις και απόψεις για την ανάπτυξή του ή την αντιμετώπιση των προβλημάτων του, μέσα όμως από την σκοπιά μιας καλύτερης οργάνωσης και διοίκησής του, τόσο στον δημόσιο όσο και στον τρίτο-κοινωνικό τομέα.

Επίσης, μεγαλώνοντας και ζώντας  στην Δυτική Αττική  και ενασχολούμενος  για μεγάλο χρονικό διάστημα με αρκετά  ζητήματα αυτής της περιοχής, δεν είχα παρά να εκφράζω μέσα από αυτό το blog και ορισμένες σκέψεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Σίγουρος πλέον για την πεποίθηση, πως με τις σωστές «παρατηρήσεις» τα «φαινόμενα» τελικά δεν μπορούν να  μας εξαπατούν, θα χαίρομαι πραγματικά κάθε φορά που θα μπορούμε να μοιραστούμε μια τέτοια παρατήρηση…